"De files leveren alleen kosten op"

Print
"De dagelijkse files leveren alleen maar kosten op." Dat stelt transporteconoom Edwin Jacobs in een reactie op de bewering van Hugo Quadens van de KU Leuven dat de schatkist dankzij files op jaarbasis zo'n 645 miljard frank rijker wordt.
BR>"Ik viel bijna van mijn stoel toen ik maandagochtend op de radio hoorde dat de files de overheid op jaarbasis zo'n 645 miljard frank opbrengen." Jacobs zou willen weten waar mobiliteitsspecialist Quadens die cijfers heeft gehaald en hoe hij een en ander heeft berekend. "Tot nader order zet ik veel vraagtekens achter die 645 miljard."
In een gesprek met Gazet van Antwerpen wijst Jacobs erop dat de fiscale opbrengst (accijnzen en BTW) van brandstoffen voor mobiliteit in 1998 180 miljard frank bedroeg. De totale fiscale opbrengst van de automobiliteit bedraagt op jaarbasis 350 miljard frank.
"De files zijn goed voor twee procent van de verreden kilometer op jaarbasis. Tijdens het in file rijden ligt het brandstofverbruik tien tot twintig procent hoger dan normaal. Mij baserend op de 180 miljard fiscale opbrengst van brandstoffen, kom ik op hooguit vier miljard frank extra voor de schatkist door files."
Jacobs stelt klip en klaar dat de dagelijkse files de samenleving meer schade berokkenen dan ze opbrengen. "De kosten voor de economie door onder meer werkverlet en te late leveringen lopen in de miljarden. Voorts zijn er de stress, die de gezondheid kan schaden en eveneens kosten veroorzaakt, en de schade aan het milieu. Auto's die in de file staan, zijn schadelijker dan rijdende auto's. Heeft Hugo Quadens met die al die kosten rekening gehouden?"

Nu in het nieuws