VDAB via omweg naar Wallonië?

Print
Slaat de VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, binnenkort haar vleugels ook in Brussel en Wallonië uit? Volgens de wet, in dit geval een decreet, mag het niet. Maar de samenwerking met het Nederlandse Start in StarT-Interim biedt een mogelijke uitweg.
BR>Onlangs sloten T-Interim en het Nederlandse Start een samenwerkingsakkoord. Start is het Nederlandse equivalent van T-Interim, het uitzendbureau van de VDAB. Maar er is ook een verschil. Start is volledig verzelfstandigd, terwijl T-Interim nog onder de VDAB valt, en bijvoorbeeld geen BTW en geen vennootschapsbelasting betaalt.
Het samenwerkingsakkoord tussen T-Interim en Start is bedoeld om te kunnen meedingen naar opdrachten van internationale groepen. Deze groepen - genre Philips - streven vaak naar contracten met slechts één interimbureau dat internationaal vertakt is. Start is dat al met o.a. kantoren in Spanje, Duitsland, Italië, Tsjechië en Rusland en heeft met T-Interim nu ook een partner in Vlaanderen.
Het samenwerkingsakkoord werd mee goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de werkgevers in de beheersstructuren van de VDAB. Philippe Muyters, directeur-generaal van het Vlaams Economisch Verbond: "Ik sta nog altijd achter mijn beslissing, omdat het hier gaat om een win-win-situatie voor T-Interim en Start zonder dat dit nieuwe concurrentie voor de private uitzendbureaus zou betekenen. Nu zijn er geruchten dat het akkoord op veel meer slaat dan alleen samenwerking bij het dingen naar internationale offertes. Woensdag zullen we de zaak opnieuw aankaarten op het beheerscomité van de VDAB."
Die geruchten worden gevoed door het mediabericht dat Start op 14 februari publiceerde na afsluiting van het akkoord met T-Interim. Volgens dat persbericht zou het wel degelijk de bedoeling zijn dat T-Interim en Start heel intens gaan samenwerken, dat de 37 kantoren van T-Interim in Vlaanderen worden omgedoopt in het veel betekenende StarT-Interim, en dat de nieuwe combinatie ook de Waalse en Brusselse markt opgaat.

Decreet


Dit betekent dat de private uitzendbureaus er toch een nieuwe concurrent bijkrijgen op de Vlaamse markt zonder dat die ook maar één frank moet investeren. Het betekent ook dat de VDAB via de omweg van StarT-Interim actief wordt op de Brusselse en Waalse arbeidsmarkt en daar meteen met kennis van zaken actief kan zijn omdat het kan terugvallen op de kennis van de VDAB.
Begin dit jaar keurde het Vlaams Parlement het decreet arbeidsbemmiddeling goed, decreet dat het monopolie afschafte en de particuliere bureaus gelijke mogelijkheden gaf op het vlak van uitzendarbeid, werving en selectie, outplacement... En in zowel de Vlaamse regeringsverklaring als in de beleidsbrief werkgelegenheid wordt gesteld dat de rol van de VDAB moet verschuiven van actor naar regisseur.
Vlaams volksvertegenwoordiger Eddy Schuermans (CVP) wil zo snel mogelijk Renaat Landuyt (SP) interpelleren, die als Vlaams minister van werkgelegenheid de voogdij heeft over de VDAB.

Nu in het nieuws