SP-voorzitter : "Acht oktober is vervaldatum"

Print
Patrick Janssens, voorzitter van de SP, sprak dit weekend in het Antwerpse politiek praatcafé van Elcker-Ik de hoop uit dat de SP bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober de eerste democratische partij van Antwerpen wordt. "Dat moet zeker mogelijk zijn en daar moeten we ook op mikken. Onze sterkte ligt in de zwakte van de andere partijen. Ik geloof nooit dat de VLD haar nationaal succes in Antwerpen kan evenaren. Baron Delwaide, de man die doet alsof de Antwerpse haven zijn persoonlijke erfenis uitmaakt, is Guy Verhofstadt niet."
BR>Of de huidige SP-schepenen Gilbert Verstraelen en Paul De Loose nog een hoge plek krijgen op de verkiezingslijst? "Het liefst zou ik in Antwerpen tabula rasa maken en allemaal jonge, nieuwe gezichten op de lijst plaatsen. Maar dan vrees ik voor een electorale afstraffing", zegt de SP-voorzitter.
Patrick Janssens, die zelf op de lijst komt te staan, noemt het een
jammerlijk ongeluk dat hij in Antwerpen geboren is. "Tot op heden heb ik het mezelf nog nooit beklaagd een sinjoor te zijn. Maar deze verkiezingen zijn een echt vergiftigd geschenk. Langs de ene kant wil ik een duurzame herstructurering binnen de SP doorvoeren, maar langs de andere kant dient 8 oktober zich aan als een heuse vervaldatum. Dan moeten we er staan. Spijtig genoeg kan ik zelf geen datum voor verkiezingen kiezen."

"Antwerpen 'dankt' Blok aan Cools"


Ook Marc Swyngedouw, professor sociologie aan de universiteiten van Antwerpen, Leuven en Brussel, en specialist in verkiezingsanalayses, sprak tijdens het politiek praatcafé over de Antwerpse situatie. Swyngedouw schuift de schuld voor de grote doorbraak van het Vlaams Blok in de schoenen van voormalig burgemeester Bob Cools (SP). "Twaalf jaar lang heeft die geweigerd een beleid te voeren met oog voor de minderheden. Aan hem dankt Antwerpen de gettovorming in gemeenten als Borgerhout."
Toch meent de professor niet dat de rechtstreekse verkiezingen van de
districtsraden meteen grote overwinningen voor het Blok zullen opleveren in districten zoals Deurne, Borgerhout en Merksem. "De laatste acht jaren stijgen de huurprijzen in Borgerhout. Jonge mensen komen er zich vestigen en herwaarderen de buurt op. Wat voor invloed gaat dat hebben op het stemgedrag?" Wel is de professor van oordeel dat het Blok op een status quo zal blijven. "De andere partijen zullen onderling stemmen verliezen én winnen."
Swyngedouw is over het algemeen positief over de verwezelijkingen van het huidige college. "Eindelijk werven de stadsdiensten op objectieve wijze nieuw personeel aan. Bovendien zijn een aantal wijken geherwaardeerd en is er werk gemaakt van een tewerkstellingsbeleid." Minpunten noemt hij het jeugdbeleid. "Daar is niets gerealiseerd."

Nu in het nieuws