Oud-burgemeester moet CVP Zemst depanneren

Oud-burgemeester Remy Merckx van Elewijt stelt zich opnieuw kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Merckx wordt door de CVP uitgespeeld om stemmenverlies op te vangen, nadat meer CVP-mandatarissen hebben laten weten dat ze niet langer politiek actief wensen te blijven.
BR>De oud-burgemeester wil zijn rol beperken tot stemmentrekker en overweegt niet meteen een terugkeer naar de gemeentepolitiek. "Ik stel mij enkel kandidaat om mijn partij uit de nood te helpen. Het doet me pijn om te zien hoe we er op achteruitgaan en de prognoses voor de toekomst zijn niet gunstig. Sommige mandatarissen hebben heel wat van de partij gekregen, maar houden te lang vast aan hun zitje", vindt de oud-burgemeester.
"Ze hadden al eerder een stap achteruit moeten zetten om jonge mensen een kans te geven, maar ze stellen hun eigen belang boven het belang van de partij. Ik wil nieuwkomers introduceren en steunen en ben dan ook niet ontgoocheld als het resultaat voor mij persoonlijk mager uitvalt. Ik heb de politiek al zeven jaar verlaten, maar ik heb zeker mijn plicht gedaan", gaat hij voort.
Remy Merckx wordt op 5 oktober zeventig en was veertien jaar lang burgemeester van Zemst. Eerst vier jaar als opvolger van Arthur Baeck, dan een volle bestuursperiode van zes jaar en tenslotte een gedeelde termijn (4-2) met Louis Van Roost.
Tijdens de jongste bestuursperiode sneuvelden nogal wat kopstukken uit de CVP-rangen en het stemmenverlies compenseren blijkt niet gemakkelijk.
Marc Muyldermans nam ontslag omdat Zemst-centrum niet het beloofde topmandaat (OCMW-voorzitter of schepen) kreeg. Later stapten ook Julia Janssens (Weerde) en Miel Verbruggen (Elewijt) op. Verbruggen bleef wel OCMW-voorzitter maar is geen kandidaat meer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook schepen Louis Keppens (Weerde) besliste onlangs om zich geen kandidaat meer te stellen.
De CVP heeft sedert de fusie in 1976 altijd bestuursverantwoordelijkheid genomen in de gemeente Zemst.

MEEST RECENT