Blok kiest VLD als schietschijf

De paars-groene meerderheid en vooral de VLD wordt voor het Vlaams Blok dé schietschijf nummer één bij de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober. Dat heeft Blok-voorzitter Frank Vanhecke aangekondigd op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij. Vanaf nu alle hens aan dek en afspraak op 8 oktober, voor een eerste afrekening met de onzalige VLD-SP-Agalev-VU-ID21-coalitie." Vanhecke beschuldigde de andere partijen van ongeloofwaardigheid en kiezersbedrog. "Ze zijn bereid het tegendeel van hun programma en van hun verkiezingsbeloftes uit te voeren, op voorwaarde mee aan de tafels van de macht te mogen aanschuiven."
BR>Daardoor is het Vlaams Blok volgens Vanhecke nu in een unieke positie terechtkomen. "Wij zijn de enige betrouwbare partij geworden. In deze politieke omstandigheden mogen we de ambitie koesteren om in vele steden en gemeenten vrij spectaculair vooruit te gaan." De oppositie van de CVP zal volgens het Blok mislukken omdat die partij tot alles bereid was om aan de macht te blijven. Vooral de VLD kreeg er van langs. "De rechtlijnigheid van Verhofstadt en zijn kompanen kan alleen worden vergeleken met die van een accordeon. De VLD is vandaag een overwegend linkse partij met overwegend rechtse kiezers. Dat kan voor die partij niet anders dan slecht aflopen."

Nieuwe voorzitter


Midden december kiest de partijraad van het Vlaams Blok - voor de eerste keer in zijn geschiedenis - een nieuwe partijvoorzitter. Dan loopt het mandaat van Bruggeling Frank Vanhecke (40) af. Volgt hij zichzelf op? "Ik zou liegen als ik zeg dat ik daar nog niet over heb nagedacht, maar ik ga me daar nu nog niet over uitspreken. We gaan eerst alle energie steken in de gemeenteraadsverkiezingen. En ik onderstreep: het voorzitterschap is géén thema in onze partij", aldus Vanhecke. Of er tegenkandidaten zullen zijn, is nog niet geweten. Vorige keer hadden de Antwerpenaars Filip Dewinter en Gerolf Annemans belangstelling laten blijken. Vanhecke was op 6 juni 1996 door Karel Dillen, stichter-voorzitter voor het leven, aangeduid als voorzitter. In het vooruitzicht van de verkiezingen verlengde de partijraad het mandaat van Vanhecke tot midden december.
Nu in het nieuws