Leven op Aarde kwam uit kosmos

Print
Wetenschappers van de NASA zijn erin geslaagd "primitieve cellen" na te maken in een experiment dat er onder meer op wijst dat het leven op Aarde van diep in de kosmos is gekomen.
BR> Wetenschappers van het Ames onderzoekscentrum van de NASA en van de universiteit van Californië te Santa Cruz hebben met "alledaagse" scheikundige stoffen voor het eerst "proto-cellen" aangemaakt. Die weerspiegelen de membraanstructuren die in alle levensvormen terug te vinden zijn, terwijl de stoffen zoals water, koolstofoxide en -dioxide, en methanol, een rol hebben gespeeld in het ontstaan van leven.
Bij het labo-experiment zijn de ruige condities van de koude interstellaire ruimte nagebootst. De vondst is belangrijk, gezien wetenschappers denken dat de moleculen die het membraan van een cel, dus voor het ontstaan van leven, overal in de kosmos aanwezig zijn. Wat impliceert dat er overal in het universum leven kan zijn, zegt teamleider Louis Allamandola. Bovendien is er een band met de theorie dat het leven op Aarde vanuit de ruimte is gekomen, via kometen, meteorieten of interplanetair stof. En nog: in tegenstelling tot de huidige inzichten lijkt het niet noodzakelijk dat de eerste chemische processen die leven doen ontstaan een reeds gevormde planeet vereisen.

.

Nu in het nieuws