Vlaamse arts lust Brussel niet

Print
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is voor Nederlandstalige artsen te duur om zich te vestigen, er is een gevoel van onveiligheid en er is een medisch overaanbod. De inkomens voor ziekenhuis-geneesheren liggen bovendien in Vlaanderen 30 pct hoger. Dat blijkt uit een stand van zaken in het kader van het 'Pro Medicis'-project.
BR> Voorts is er de concentratie van kansarmoede in bepaalde wijken en de zwakke binding tussen arts en patiënt als factoren om de hoofdstad te vermijden of te verlaten. Ook zijn beleidsmensen in openbare en private ziekenhuizen in Brussel vaak Franstalig en worden gemakkelijker Franstalige artsen aangeworven. Wie in Vlaanderen werd opgeleid raakt ook zeer moeilijk aan de bak in de Brusselse ziekenhuizen. Zo maakt de historisch vastgelegde band tussen de openbare ziekenhuizen met de Franstalige en Nederlandstalige universiteiten ULB en VUB de benoeming van artsen van andere universiteiten bijna onmogelijk.

.

Nu in het nieuws