SP wil geen politici meer in bestuursraden Antwerpse en Gentse unief

Print
De Vlaamse SP-parlementsleden Dany Vandenbossche en Robert Voorhamme willen geen politici meer in de raden van bestuur van de universiteiten van Gent en Antwerpen. Met hun voorstel zeggen ze meer autonomie te willen geven aan de universiteiten, die hun tien vertegenwoordigers van buiten de universiteit zelf zouden moeten aanstellen.
BR> Daarom willen Vandenbossche en Voorhamme het "bijzonder decreet betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen" uit '91 wijzigen. Dat decreet voorziet in zes vertegenwoordigers die worden aangesteld door de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en vier door het Vlaams Parlement.
Volgens de SP'ers is dat niet nodig. Als de universiteiten zelf de vertegenwoordigers van buiten de universiteit aanwijzen, kan meer rekening gehouden worden met de bekwaamheid van de leden van de raad van bestuur, zo luidt het.

.

Nu in het nieuws