220.000 kandidaten voor stookoliepremies

Van de 2 miljard frank die de regering had vrijgemaakt als tussenkomst voor de gestegen prijzen van de stookolie zal 1,2 miljard worden uitbetaald. Bijna 220.000 gezinnen vroegen een dergelijke premie, van maximum 5.000 frank, aan. In verhouding werden meer premies uitgekeerd in Wallonië en het Brussels Gewest dan in Vlaanderen.

BELGA

BR> De regering besliste op 15 september om een premie van maximum 5.000 frank toe te kennen aan alleenstaanden of gezinnen met een laag inkomen, met name een bruto jaarlijks gezinsinkomen van 484.000 frank plus een bedrag per persoon ten laste. Het betrof personen die brandstof insloegen tussen 1 juli en 31 december. De prijs van de stookolie moest tevens boven de 13 frank liggen. Informatie over de premies kon worden verkregen bij twee infolijnen, de OCMW's stonden in voor de toekenning van de premies.

MEER OVER Verkiezingen 2009

Nu in het nieuws