Commissie onderzoekt ingrepen ter beperking rundvleesproductie

Landbouwcommissaris Franz Fischler wil dat er verdere maatregelen komen om de Europese productie van rundvlees te verminderen. Een efficiënt gebruik van het stelsel van "opkoop voor vernietiging" van runderen, waartoe hij de ministers van Landbouw maandag opriep, zal niet volstaan om het toenemende overschot van rundvlees weg te werken.

Fischler stelde de ministers al enkele mogelijke bijkomende maatregelen voor, zoals een premie voor het vernietigen van kalveren van zodra ze geboren worden en de beperking van het aantal stuks vee dat op een bepaalde oppervlakte gehouden wordt. De Landbouwministers die tot dinsdagochtend 2 uur vergaderden, beslisten nog niets over bijkomende maatregelen. De Europese Commissie zal een uitgebreid overzicht opstellen van alle mogelijke ingrepen om de rundvleesproductie te verminderen en tegen de volgende Raad van ministers (19 en 20 februari) een volledig pakket maatregelen voor de korte en de langere termijn voorleggen

Nu in het nieuws