AXA waardeert aandeel-GIMV op 100 euro

De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen staat volop in de belangstelling. Als belangrijke aandeelhouder van Telenet kan ze voluit profiteren van de overnamestrijd rond dit bedrijf. De GIMV heeft bijgevolg goede perspectieven, vindt AXA.
BR>De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen of GIMV is een van de belangrijkste holdings in België. Haar enige taak bestaat erin om geld zo rendabel mogelijk te investeren in andere bedrijven.
Sinds enkele jaren heeft de GIMV het belangrijkste deel van haar middelen belegd in het elektronicabedrijf Barco. Verder participeert ze in onder meer Mobistar, Lernout & Hauspie, Kinepolis, Carestel, IPSO, Option International, Innogenetics en Xeikon.
Haar strategie bestaat erin minderheidsparticipaties te nemen. Slechts in uitzonderlijke gevallen neemt ze meer dan 50% van de aandelen in een bedrijf.
Door die holdingstructuur kan de waarde van de GIMW worden berekend door de waarde van haar verschillende participaties op te tellen. Historisch gezien noteerde het aandeel van de GIMV meestal boven deze berekende waarde, met uitzondering van het laatste jaar.
Recentelijk deden er zich twee gebeurtenissen voor die de berekening van deze intrinsieke waarde kunnen beïnvloeden. Vooreerst is er het overnamebod dat GIMV in november '99 uitbracht op Alpinvest. Het is een soortgelijke maatschappij uit Nederland, waarin de GIMV al voor 6% participeerde. Het bod paste in de strategie van GIMV om een Europese investeringsmaatschappij te worden.
Onlangs brachten twee Nederlandse pensioenfondsen een hoger bod uit op Alpinvest. GIMV besloot naar aanleiding hiervan af te zien van een volledige overname en haar belang met een meerwaarde te verkopen aan de nieuwe bieder. Deze meerwaarde zou ongeveer 0,5 euro per aandeel bedragen.
Het feit dat GIMV er niet in slaagt Alpinvest over te nemen, betekent enkel een vertraging in haar Europese strategie; de impact op lange termijn hiervan zal beperkt zijn.
Wat wel een belangrijke impact heeft op de intrinsieke waarde van GIMV is haar belang van 20% in Telenet Vlaanderen. De kabeltelefoonmaatschappij is de inzet geworden van een overnamestrijd.
Eerst was er een bod van UPC, Essent en British Telecom. Zij hadden voor Telenet 1,86 miljard euro veil. GIMV zou dan een meerwaarde van 13,3 euro per aandeel realiseren op haar 20% belang.
Recente geruchten melden echter dat UPC haar bod zou opgetrokken hebben tot 3,47 miljard euro voor Telenet. Ook zou er een vierde kandidaat zijn, namelijk NTL, die zelfs 4,96 miljard euro biedt. GIMV zou dan een meerwaarde van respectievelijk 27,2 euro en 40 euro per aandeel realiseren.
Stel dat de overheid beslist nog niet de volle 100% van Telenet te verkopen, dan is er nog steeds het 25% belang van MediaOne - dat al aangaf haar participatie in Telenet te willen verkopen - dat moet herplaatst worden en voor een gelijkaardige herwaardering kan zorgen van het 20% belang van GIMV.

Participaties


In het kort nog even een woordje over de belangrijkste participaties van de GIMV. Barco is veruit de belangrijkste. De deelneming in het bedrijf maakt ongeveer 30% van de intrinsieke waarde van de GIMV uit. Voor de tweede helft van het jaar verwachten we bij Barco een herstel van de resultaten door het herwinnen van marktaandeel in de getroffen divisies.
Wegens de sterke groei van het aantal gsm-gebruikers in België en de verdere consolidatie binnen de sector zijn we ook over Mobistar positief.
Voor Lernout & Hauspie en Kinepolis verwachten we dat zij hun naam als groeiaandeel verder zullen waarmaken.

Positief


Dit alles zet ons ertoe aan om positief te zijn over GIMV. Op korte termijn kan de koers stijgen tot 86,5 euro. Als de geruchten bevestigd worden, is er een koerspotentieel van minimaal 100 euro, waarbij de intrinsieke waarde rekening houdt met de meerwaarde op Telenet en Alpinvest. Op langere termijn zullen de Europese ambities en het potentieel van de onderliggende participaties de koers positief beïnvloeden. Bovendien dient er rekening mee gehouden dat de overheid haar belang in GIMV wenst af te bouwen. Dit zal de liquiditeit en het volume van het aandeel ten goede komen.

Els Van Muylder
Hilde Veelaert
Axa Investment Managers

.

Nu in het nieuws