Boomse schepen Leo De Saeger duwt CVP-lijst

Print
CVP-schepen Leo De Saeger heeft samen met de partijtop beslist de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te duwen. Ook de andere uittredende schepenen Anne-Marie Leens en Guido Van Dyck schuiven achteraan de lijst bij, net als uittredend OCMW-voorzitter Ludo Laurysens. Het was Leo De Saeger zelf die deze verschuiving in de partij aankondigde. Net als zijn collega-schepenen van de CVP bekleedt hij al twaalf jaar een schepenambt. Hiermee kiest de CVP voor de ervaring in de staart van de lijst en wordt vooraan resoluut de kaart van de jongeren getrokken. Het lijstvormingscomité dat onder het voorzitterschap van de Hovese burgemeester verloopt, krijgt hiermee een relatief makkelijke taak toegeschoven.
BR>Vlaams volksvertegenwoordiger Bart De Smet en tevens CVP-fractieleider in de Boomse raad, heeft bevestigd dat hij voor de partij beschikbaar is voor de nakende gemeenteraadsverkiezingen. CVP-voorzitter Marc Palmaerts wou voor het overige niet in zijn kaarten laten kijken. "Het is de taak van het lijstvormingscomité nu de 23 namen op de lijst in te vullen. In maart of april zullen de CVP-leden zich kunnen uitspreken over de gevormde lijst", aldus Marc Palmaerts. Schepen Leo De Saeger voegt er aan toe dat de aanvaarding van de lijstduwersplaats, geen afbreuk doet aan zijn ambities of strijdvaardigheid om uiteindelijk burgmeester of opnieuw schepen in de gemeente Boom te worden.

.

Nu in het nieuws