Gentse SP-modellijst is klaar

Gents burgemeester Frank Beke staat als lijsttrekker op de modellijst van de SP voor de gemeenteraadsverekiengen van oktober. De schepenen Daniël Termont en Martine De Regge bezetten de tweede en derde plaats. Koen Raes, hoogleraar RUG, staat op de vijfde plaats.

BR>"Wat de vernieuwing betreft gaan we er prat op dat twee mensen op drie op deze lijst nog nooit kandidaat waren bij gemeenteraadsverkiezingen. Eén vijfde van de kandidaten is bovendien geen partijlid", vertelt burgemeester Beke. "Voor de vervrouwelijking zorgt het ritsprincipe met evenveel mannen als vrouwen. De verjonging moet blijken uit feit dat niemand ouder is dan 60 en de gemiddelde leeftijd 41 jaar bedraagt.

Ten slotte telt de lijst van dertig namen ook nog drie personen van vreemde origine. We hopen in ieder geval dat de lijst de weerspiegeling wordt van het nieuwe programma waar we momenteel aan werken en waar kernwoorden als participatie en solidariteit een centrale plaats moeten innemen", aldus nog de burgemeester.

Nu in het nieuws