Belgische waterlopen smerigst

België scoort opvallend slecht in een rapport over milieuduurzaamheid dat is voorgesteld op het Wereld Economisch Forum in Davos. In totaal staat België op de 79ste plaats op 122 landen. Het Belgische water is zelfs het meest verontreinigde van alle onderzochte landen. Het gaat dan over de waterlopen en het oppervlaktewater. De grote schuldige is de landbouw: België heeft het hoogste pesticidegebruik en ook een hoge overbemesting.

BR> Opvallend is dat België wel het beste drinkwater ter wereld heeft. Dat komt uit diepe, nog niet vervuilde grondwaterlagen of het wordt gezuiverd. Uit het milieurapport van Davos blijkt ook nog dat de Belgische bodem zwaar is aangetast. Volgens een van de auteurs van het rapport is er in België sprake van een crisissituatie en moet de regering een absolute prioriteit maken van de bescherming van het milieu. De onderzoekers hebben de resultaten van België zelfs herberekend omdat ze de uitkomst zo opvallend slecht vonden.

Nu in het nieuws