Verzekerde moet onschuld bewijzen

Print
Sinds november vorig jaar is in ongeveer 500 gevallen van brand aan de verzekerde gevraagd om te bewijzen dat hij het vuur niet zelf heeft aangestoken. De verzekeraars beroepen zich op een in november gepubliceerd arrest van het Hof van Cassatie.
BR> "Dat arrest stelt dat als wij fraude vermoeden, het aan de verzekerde is om dit te ontkrachten", vertelt Koen Machtelinkx, ondervoorzitter van de fraudecommissie van de Vereniging van Belgische Verzekeraars (BVVO). "Fraude bij brandverzekeringen blijft toenemen en dat kost ons veel geld. Nu hebben we meer wapens om oplichters te bestrijden, maar er moeten echt wel ernstige vermoedens van fraude bestaan. We gaan dus niet alle mensen die hun huis in een brand verloren en te goeder trouw zijn, ermee confronteren. Winkels die vlak voor hun faillissement in vlammen opgaan bijvoorbeeld bestempelen we wel als verdacht."

.

Nu in het nieuws