Nog steeds mishandelingen op veemarkt

De dierenrechtenorganisatie Gaia beschikt over nieuw beeldmateriaal van de veemarkt in Ciney, dat dateert van na 22 januari en waarop nog steeds zware mishandeling van dieren te zien is. Gaia maakt de beelden morgen/woensdag openbaar.

BR> Donderdag zullen de verantwoordelijken van de verschillende veemarkten minister van landbouw en middenstand Jaak Gabriëls op zijn kabinet briefen over de laatste stand van zaken op de markten. De briefing gebeurt in het kader van de maandelijkse evaluatie. Op basis van die evaluatie kan de minister beslissen de vergunning van één van de negen erkende veemarkten in te trekken.

Op 22 januari lieten Gabriëls en minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet, bevoegd voor dierenwelzijn, al weten dat de behandeling van de dieren op de meeste markten verbeterd is. Enkel in Ciney werden nog inbreuken op het dierenwelzijn vastgesteld, aldus de ministers. De directie in Ciney kreeg toen te horen dat ze maatregelen moest nemen om een einde te stellen aan de wantoestanden.

Nu in het nieuws