Index daalt in januari

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is in januari met 0,11 punt gedaald tot 107,11 punten. De inflatie op jaarbasis komt daardoor uit op 2,20%.

BR> Vooral verse groenten, vis, aardgas en vlees werden duurder. Vloeibare brandstoffen, motorbrandstoffen en vakantiedorpen daarentegen goedkoper.

Het gezondheidsindexcijfer, dat onder meer gebruikt wordt om de huur- en loonindexeringen te berekenen, kwam in januari uit op 106,48 punten. Dat is 0,08 punten meer dan in december 2000.

Het rekenkundig gemiddelde van de laatste vier maanden bedroeg 106,34 punten. Hiermee is de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen dus niet overschreden. Hij is vastgelegd op 107,3 punten.

Nu in het nieuws