Denert wil stormstuw

In het kader van de campagne 'Red de Polder' gaat het gemeentebestuur van Kruibeke een stormstuw laten bouwen. Aanleiding zijn de plannen voor de aanleg van de Scheldeverbinding aan Oosterweel. Beide projecten kunnen samen worden gerealiseerd.

brousseeuw

BR> Burgemeester Antoine Denert (DENERT) is niet te spreken over de ontwikkelingen in het dossier van de potpolder. "De brief van 18 november 2000 omtrent het onteigeningsbesluit werd pas op 18 januari verzonden, zodat de termijn van zestig dagen om in beroep te gaan bij de Raad van State is verstreken", hekelt Denert. Hij noemt dat een voorbeeld van 'volksverlakkerij en vermeende competentie'.

Nu het onteigeningsbesluit bij brief van 25 januari opnieuw is meegedeeld, spant het gemeentebestuur toch een procedure bij de Raad van State in. Ondertussen gaan de acties op het terrein verder. Denert voelt zich gesterkt door het bericht dat Europa niet zou instemmen met de potpolder als compensatie voor het verloren gegane vogelrichtlijngebied in Doel. Ook de berichten over de vervuiling van de polders van Tielrode en Elversele, hanteert Denert als nieuwe argumenten tegen de potpolder.

"In het kader van onze actie 'Red de Polder' gaan we het accent leggen op de bouw van de stormstuw. Die is meer dan ooit actueel nu er plannen zijn voor een Scheldeverbinding aan Oosterweel. We willen een maatschappelijk draagvlak creëren om de slogan 'Stormstuw NU' hard te maken. De stormstuw, of een valabel alternatief, en de Scheldeverbinding kunnen één project vormen", vindt Antoine Denert.