Blok tweemaal uit de boot in Berlaar

Print
De eerste gemeenteraadszitting na de installatievergadering telde maar zeven punten op de agenda. Net als in alle andere gemeenten moesten de Berlaarse raadsleden een OCMW-raad en een politieraad samenstellen. Door het cordon sanitair heeft het Vlaams Blok in geen van beide raden een vertegenwoordiger.
BR> Beide stemmingen zorgden voor geen verrassingen. De CVP krijgt in de nieuwe OCMW-raad vier mandatarissen: Johan Cauwenberghs, Antoine De Sutter, Frans Geysemans en Koen Van den Bulck. Coalitiepartner VLD vaardigt Christiane Docx af. De oppositie levert Louisa Verbiest De Haes en Peter Proost van VU-ID en Maria Van Looy en Theo Verschueren van de SP. De VLD'ers Annemie De Backer en Michel Rijnders werden niet verkozen. Ook Henri De Jongh (Vlaams Blok) en Gert Maris vielen naast de prijzen. Frans Geysemans mag zijn mandaat van OCMW-voorzitter blijven uitoefenen.

.

Nu in het nieuws