Ring rond Brecht krijgt nieuw tracé

Print
De ring rond Brecht, die volgens het nieuwe tracé een grote boog maakt rond het toekomstige treinstation, zou tegen einde 2003 klaar moeten zijn. Minister Dirk Van Mechelen gaf zijn diensten de opdracht om het gewestplan in die zin aan te passen.
BR>Het gemeentebestuur van Brecht ijvert al vele jaren voor de realisatie van een ringweg rond het dorp. Toen het fiat van de hogere overheid er eindelijk kwam, raakte tevens bekend dat er in Brecht-centrum een treinstation zou worden gebouwd op het HSL-tracé. Meer bepaald vlakbij het op- en afrittencomplex van de E19 Antwerpen-Breda.

.

Nu in het nieuws