Nieuwe Scheldewerven vrezen concurrentievervalsing

RUPELMONDE -

Het gaat de Nieuwe Scheldewerven (NSW) in Rupelmonde voor de wind. "Wij zijn kerngezond én een degelijke belastingsbetaler", zegt bestuurder François Caluwé. De werf

herstelt

jaarlijks twee- tot driehonderd binnenschepen, zowel uit binnen- als buitenland, en staat in die sterk beconcurreerde markt goed zijn mannetje. Op voorwaarde dat die concurrentie eerlijk gevoerd wordt. En daar knelt nu precies het schoentje. De moeilijkheden bij Fulton Hemiksem hebben bij NSW de vrees aangewakkerd dat daar een stille overname plaatsvindt waarbij de vermoede scheefgetrokken concurrentiesituatie geconsolideerd wordt. Op het eerste gezicht een zwaar vermoeden. Of toch niet?

Koen Lambrecht

BR>Alles draait rond de sluitingssteun die in 1995 werd betaald bij het opdoeken van de Vlaamse Scheepsbouw Maatschappij (VSM), een wervengroep waar ook Fulton Hemiksem deel van uitmaakte. Aan deze sluitingssteun, die door de Vlaamse overheid werd toegekend met Europese goedkeuring, waren strikte voorwaarden gekoppeld. Zo moest de bestaande scheepsbouw- of scheepsherstellingscapaciteit "reëel en onomkeerbaar" worden afgebouwd, en dit voor ten minste vijf jaar. Bij twee werven van de groep is dat alvast niet gebeurd, met name Fulton Hemiksem en de Scheepswerf van Kruibeke. Fulton Hemiksem werd gerenoveerd en groeide op korte tijd tot een succesverhaal uit, althans zo leek het.

Van het herstellen van binnenschepen werd vrij snel overgestapt op nieuwbouw. Enkele weken geleden vroeg de werf echter het concordaat aan.

Gedelegeerd bestuurder Amedée Van de Vijver sprak vorige week van een

accident de route

, tot grote ergernis van de uitbaters van NSW. "Concordaat of faling mogen onder geen beding als een gewone zaak worden afgedaan", vinden ze. "Anderzijds is het vrijwel onmogelijk geworden om in Vlaanderen nog op een rendabele manier aan nieuwbouw te doen. Tegen de concurrentie uit Polen, Roemenië, Oekraïne maar thans vooral ook China kan niemand opboksen. Bovendien zijn er in ons land vrijwel geen gespecialiseerde onderaannemers meer", legt Caluwé uit.

Het zit hem ook hoog dat de indruk gewekt wordt dat de toekomst van Fulton Hemiksem al verzekerd lijkt. De vraag is echter op welke manier. Of de werf uit Hemiksem gebruik maakt van oneigenlijk aangewende sluitingssteun, laat NSW momenteel op eigen houtje onderzoeken. "Wij zien ons verplicht officiële stappen te ondernemen, zowel op Europees als op Vlaams niveau. Het is ons er enkel om te doen klaarheid te bekomen in deze onverkwikkelijke zaak en vooral tot een correcte, marktconforme toestand te komen", benadrukt Caluwé.

Topman Van De Vijver van Fulton Hemiksem was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.

Nu in het nieuws