Antwerpen verlaagt haventarieven

ANTWERPEN -

Antwerpen geeft zijn havenklanten een mooi nieuwjaarsgeschenk. Forse tariefdalingen

vanaf 1 januari

moeten de concurrentiepositie van Antwerpen aanscherpen. Vooral de binnenschippers en de belangrijkste internationale lijnen mét activiteiten in de dokken, kunnen tevreden zijn. De binnenvaart profiteert rechtstreeks van het recente contract inzake drinkwaterbedeling in de haven. Die bedeling kost de haven nu jaarlijks zo'n slordige 55 miljoen minder dan vroeger. Ruimte dus om elders een geste te doen. Per 1 januari zakken de havenrechten voor de binnenvaart daarom in één klap met 19,2%.

Paul Verbraeken

BR>Nu brengt de binnenvaart het Havenbedrijf aan rechten zowat 300 miljoen fr. per jaar op. De nieuwe tarieven brengen Antwerpen nu inzake binnenvaart "in de buurt van deze van Rotterdam". Ook de sleeptarieven van het Havenbedrijf gaan fors omlaag, hoewel voor die minderinkomsten nog geen compensatie is gevonden. Betere concurrentievoorwaarden zullen de trafiek allicht aanzwengelen. Vanaf 1 januari zakken de

verhaaltarieven

- de tarieven om een schip in de dokken van de ene aanlegplaats naar een andere te slepen - met 25%. Daarnaast wordt een soort

klantenkaart

ingevoerd voor trouwe havenbezoekers. Maatschappijen die geregeld binnen de dokken een beroep doen op de slepers, krijgen kortingen van 2 tot zelfs 16 %. Dat wordt deels mogelijk door de herstructurering van het stedelijk Sleepbedrijf.

Privé-sector

Terwijl het Havenbedrijf de tarieven drukt, poogt ook de privé-sector de prijzen onder controle te houden. In een viertalige omzendbrief maakten de Antwerpse Gemeenschap voor de Haven (AGHA) en de Kamer van Koophandel een verhoging met 2,9% bekend. "Geen tariefverhoging, wel een kostprijsverhoging", verduidelijkt gedelegeerd bestuurder Robert Restiau van AGHA. "Mét deze mededeling kunnen terminaluitbaters naar hun klanten gaan om over tariefaanpassingen te gaan onderhandelen. 2,9 % is dan een gespreksbasis."

Tarieven in de privé-sector zijn er onder andere voor de receptie van goederen op de kaai of voor rechtstreekse overslag (bv. op camion) evenals het tarief voor opslag op de kade. Die tarieven

kunnen

met 2,9% stijgen. "Dat is echter een maximum ter bescherming van kleinere klanten", aldus nog Robert Restiau. "Vermits het maxima zijn, kan er ook over worden onderhandeld."

Nu in het nieuws