Kinderen met bronchiolitis vieren Kerstmis in ziekenhuis

Naast de kerstman, de kerstbomen en de geschenken is ook bronchiolitis dit jaar weer aanwezig. Kinderen tot twee jaar vormen het grootste slachtoffer. Peuters met longproblemen moeten zelfs enkele dagen doorbrengen in het ziekenhuis. In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen bestaat 55% van de patiënten in de kinderafdeling uit kinderen met bronchiolitis. Bronchiolitis wordt veroorzaakt door het Respiratoir Syncitiaal Virus (RSV). Vooral kinderen tot twee jaar met longproblemen vormen het grootste slachtoffer. Zij hebben een nauwgezette behandeling nodig in het ziekenhuis. Elk jaar weer duikt deze ziekte op en moeten tientallen kinderen Kerstmis doorbrengen in een ziekenhuis.

Sacha Van Wiele

BR>RSV wordt verspreid door hoesten en niezen. Pasgeborenen zijn heel gevoelig, omdat de luchtwegen in diameter klein zijn. Bij een besmetting vernauwen de ventielen van de luchtpijp. De kinderen beginnen zwaar te ademhalen en te piepen. De kinderafdelingen zijn op dit moment volledig bezet. "Het is een probleem dat elk jaar opduikt", zegt dokter Lieven Bedert van het Middelheimziekenhuis. "Vooral tussen november en maart is er een piek van zieke peuters. Meestal duurt de ziekte twee weken. We hebben zeker niet méér patiënten dan de vorige jaren." In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zit de kinderafdeling zelfs boven haar capaciteit.

Toch benadrukt professor Hugo Van Bever dat er geen reden tot paniek is. "Het fenomeen herhaalt zich elk jaar en we hebben ons ook voorbereid. Enkel kinderen met longproblemen vormen een risico, maar de afgelopen jaren is niemand overleden aan bronchiolitis. De meeste kinderen vertonen enkel verkoudheidsverschijnselen. Bronchiolitis wordt behandeld met zuurstof, vocht en medicatie."

Hoe bronchiolitis herkennen?

* Bronchiolitis begint met het vertonen van alle symptonen van verkoudheid. Dat gaat gepaard met snotteren en koorts.

* Later krijgt de peuter problemen met de ademhaling. Ademen gaat door het vernauwen van de luchtpijp heel moeilijk en het kindje begint te piepen. De hoest slaat over naar de longen.

* Als de peuter echt moeite moet doen om te ademen, is het aangeraden om de huisarts te contacteren.

* Behandeling: redelijk eenvoudig. Daarbij wordt vooral gestreefd naar symptoombestrijding. Kinderen met longproblemen die moeilijk thuis kunnen worden verzorgd, worden in het ziekenhuis opgenomen.

Nu in het nieuws