Diplomaverkoop via internet

Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten (VLD) kondigt acties aan tegen de verkoop via het internet van valse diploma's. Niet alleen 'verscheidene dubieuze organisaties' trachten op die manier volgens de minister diploma's aan de man te brengen. Ook een aantal buitenlandse universiteiten blijkt dit via tussenpersonen te doen. In het eerste geval gaat het om illegale documenten waarvan een simpele controle de vervalsing aan het licht brengt. In het tweede geval betreft het diploma's die volgens de minister niet te onderscheiden zijn van het origineel "alleen reeds omdat de betrokken instellingen, die meestal in de VS gevestigd zijn, ook officiële diploma's uitreiken aan reguliere studenten". "In dit geval komt het erop aan te bewijzen dat de houder van het diploma daadwerkelijk de opleiding heeft genoten, wat uiteraard een veel moeilijkere controle is", zegt Vanderpoorten. De minister stelt een informatiecampagne in het vooruitzicht waarmee ze wil waarschuwen tegen deze dubieuze praktijken. De strenge controle op buitenlandse diploma's in het kader van de erkenningsprocedure blijft gehandhaafd.

BR>

Nu in het nieuws