De Belg gaat hoopvol het nieuwe millennium tegemoet

Voor het eerst in jaren lijken de Belgen opnieuw optimisme en vertrouwen te hebben in de toekomst. Dat blijkt uit de resultaten van de jongste Eurobarometer-opiniepeiling die jaarlijks in opdracht van de Europese Commissie in de verschillende lidstaten wordt uitgevoerd. De bevolking werd gevraagd naar hun toekomstverwachtingen voor het komende jaar. De Belgen vertonen voor het eerst in jaren een veel groter optimisme, en dat op alle vlakken.

Belga

BR>Voor het eerst in vele jaren stijgt het aantal Belgen dat zegt dat het volgend jaar beter wordt, en dat met een spectaculaire sprong vooruit: plus 6,4 procentpunten naar 28.8%. Toch blijven we nog steeds iets achter op het Europees gemiddelde, namelijk 33.1% optimisten. De Belgen verwachten zich aan een meer dan gewone economische vooruitgang (23,9 procent voor 2000 tegen 12,6 procent voor 1999). De Belgen plaatsen zich daarmee ook voor het eerst voorbij het Europese peloton. Ook het aantal Belgen dat de financiële gezinstoestand optimistisch inschat, stijgt van 17.7% naar 25.8%.

Voor de Europese bevolking blijft werkloosheid de belangrijkste zorg.

De Belgen zijn wel in groeiende mate optimistischer. Bijna 26 procent verwacht dat de tewerkstellingstoestand volgend jaar beter wordt. Daarmee bereiken we voor het eerst het niveau van het Europees gemiddelde.

Ook voor de persoonlijke beroepssituatie wordt algemeen beterschap verwacht: 23% van de Belgen (of een stijging met 7 procent) verwacht dat hun job beter wordt. In slechts drie Europese landen stellen we over een tijdspanne van 10 jaar (1990-2000) een positieve evolutie vast. Voor de Europese Unie gaat het zelfs om een daling met 4,3 procent.

België kent een lichte toename van het optimisme, maar die tendens is uitsluitend toe te schrijven aan een ommezwaai in de voorbije maanden. De 'optimistische Belgen' blijken over het algemeen iets meer mannen dan vrouwen te zijn. Maar vooral de jongeren zijn bijna "laaiend enthousiast". Bijna de helft van de groep tussen 15 en 24 jaar is optimistisch. De Franstaligen - met uitzondering van het aanvoelen over werkgelegenheid - vertonen ook meer optimisme dan de Vlamingen.

Nu in het nieuws