Mol is klaar voor oudjaar

Het gemeentebestuur heeft een waslijst maatregelen genomen om de overgang naar het jaar 2000 veilig te laten verlopen. Zowel hulp- als technische diensten zijn in verhoogde staat van paraatheid. Op verschillende plaatsen worden meldpunten geïnstalleerd. Er blijft directe communicatie met de crisiscentra van de provincie en de federale overheid. Het wordt de modale burger stilaan duidelijk dat de millenniumbug geen akkefietje is. Computers met interne klokken kunnen zich in het eerste moment van 2000 vergissen en onverwachte beslissingen nemen.

Mil Kinnaer

BR>Het gemeentebestuur ziet twee mogelijke problemen. De telefoonverbindingen die uitvallen en elektriciteitsvoorzieningen die mank lopen. "Als dit gebeurt, kunnen de mensen zich melden in het politiecommissariaat in 't Getouw in Mol, in de abdij van Postel, het administratief centrum De Plaetse in Dessel, het gemeentehuis van Retie en het politiecommissariaat van Balen", zet Jan Claes van de Molse politie de meldpunten op een rijtje. "Deze meldpunten houden radiofonisch contact met de hulpdiensten". Luitenant Filip Kenis van de Molse brandweer is dan weer beducht voor het gebruik van vuurwerk. "Artsen, spoedgevallendiensten, Rode Kruis en brandwondencentra zijn stand-by. Ook de eigen brandweermensen zijn paraat of bereikbaar. Mol wil ook bijstand verlenen aan korpsen uit andere regio's".

Kenis is ook vrij gerust over de toestand op het SCK. Het Studiecentrum voor Kernenergie test al maanden de installaties op het millenniumprobleem. De zaak is zover onder controle dat het studiecentrum tijdens de feestdagen sluit wegens collectieve vakantie. "Reactor BR2 blijft in werking, het nodige personeel is dus aanwezig. Ook voor de andere installaties is er permanentie voor de veiligheid voorzien", zegt SCK-directeur Paul Govaerts.