"We zoeken naar taktische verbeteringen"

Antwerpen-trainer Roger Pouders vindt rallypointsysteem niet slecht

Koen Vergauwen

BR>

ANTWERPEN -

Toen bij aanvang van het volleybalseizoen de nieuwe reglementswijzigingen van start gingen, luidden nogal wat coaches en spelers de alarmklok.

De aanpassingen verkrachten de sport

, zo luidde het. Nu de reguliere competitie even stilligt, is het tijd voor een evaluatie met Roger Pouders, trainer van ereklasser Antwerpen.

Volleybal

Het rallypointsysteem, gekleurde ballen, de opslag die het net mag raken: de volleyballiefhebber schrok zich een hoedje toen het seizoen 1999-2000 voorgesteld werd.

"Ook spelers en trainers zelf spuiden aanvankelijk kritiek", blikt de Antwerpse trainer Pouders terug. "Het nieuwe spelsysteem vergde enorme aanpassingen. Zo trainen we momenteel slechts twee in plaats van drie uren met de bal. De explosiviteit van de oefensessies ligt bijgevolg veel hoger. We trachten vooral de foutenlast te controleren. Verder zijn we ook vandaag nog op zoek naar taktische verbeteringen om in dit systeem beter te scoren. De voornaamste optie ligt in de verbetering van het zogenaamde

complex twee

. Concreet betekent dit dat het blok en de verdediging beter op elkaar moeten afgesteld staan. In dat onderdeel moet je minstens een aantal punten per set scoren wil je setwinst behalen. Aanvankelijk dachten de meeste mensen dat de side-out (het afpakken van de opslag, nvdr) belangrijk zou zijn. Na een tiental wedstrijden blijkt dit echter niet het geval te zijn. De meeste ploegen beheersen dit spelonderdeel naar behoren, zodat het winnen van een rally uiterst belangrijk wordt".

"Het nieuwe spelsysteem vergde enorme aanpassingen."

Roger Pouders

Ook de servicedruk speelt een belangrijke rol.

"Daar hadden we met Antwerpen aanvankelijk de nodige problemen mee. In hoeverre neem ik als speler risico's? Vandaar ook dat de reglementswijziging over de netopslag niet zo'n slechte zaak is. Ook ik stond in het begin weigerachtig tegenover deze maatregel: in welke sport beloon je iemand voor het maken van een fout? Maar nu blijkt het allemaal mee te vallen. Door het invoeren van de libero maken de aanvallers bijna alles af, zodat er iets moest gebeuren. Nu zie je dat de servicedruk opnieuw toeneemt, wat het blok en de verdediging meer kansen geeft", analyseert Pouders.

Een belangrijke rol in het

RPS-systeem

is weggelegd voor de spelverdeler.

"Vroeger kon je als setter rustig het spel opbouwen", vervolgt de Antwerpen-trainer. "Nu moet je meteen de aanvallers die scoren opzoeken. In het oude systeem begonnen de belangrijke punten eigenlijk pas vanaf tien. Vandaag is ook de start enorm belangrijk. Indien je van meetaf aan een kloof kunt slaan, ben je reeds een flink eind op weg. Let wel, een zekerheid voor setwinst is dit niet gebleken. Zelf hebben we dit seizoen reeds een zevenpuntenkloof overbrugd. Het valt natuurlijk te bezien wanneer dit voorvalt: op het seteinde ben je normaal gewonnen bij een kloof van enkele punten".

Het volleybal anno 2000 is in de eerste plaats een mentaal spelletje geworden, concludeert Pouders.

"Een paar minuten concentratieverlies betekent ongetwijfeld het verlies van de set. Je merkt dat de verschillende toppers reeds onverwacht een spelbeurt dienden af te geven, daar waar dat in het oude systeem bijna ondenkbaar was. De communicatie tussen de spelers onderling dient daarom te worden opgetrokken. Voor elke situatie moeten zij een oplossing bedenken, want elk punt telt."

Nu in het nieuws