Archivaris bijt zich vast in archief dichter Anton van Wilderode

Moerbeke-WaasHet provinciebestuur heeft voor zes maanden een archivaris aangesteld die het omvangrijke privé-archief van Anton van Wilderode blad per blad gaat inventariseren. Blijkt het archief waardevol genoeg, dan wordt de woning van de dichter-schrijver een literair onderzoekscentrum.

Hans De Ruyck

BR>Het huis waarin Anton van Wilderode zijn hele leven heeft gewoond, bleef na zijn dood onaangeroerd. Het archief bestaat, naast uitgegeven werk, uit onuitgegeven handschriften, brieven, dagboeken, toespraken, scenario's, fotomateriaal, kunstwerken, publicaties over de schrijver en zijn eigen privé-bibliotheek.

De familie, toenmalig Vlaams minister van Cultuur Luc Martens (CVP), minister-president Luc Van den Brande en het Oost-Vlaamse provinciebestuur kwamen begin dit jaar samen om te bekijken wat met het archief kon gebeuren. De provincie wil maximale inspanningen leveren om het te behouden en te ordenen.

"Anton van Wilderode is één van onze grootste literatoren. Zijn nalatenschap kunnen we niet zomaar laten teloorgaan", vindt gedeputeerde voor Cultuur Jean-Pierre Van Der Meiren (CVP).

Waarde

In een eerste fase komt de inventarisatie van het archief aan bod. "We kunnen ons dan een beter oordeel vormen over de waarde van het archief en nagaan of het de moeite loont om van het huis een literair onderzoekscentrum te maken", zegt Van Der Meiren.

Als het zover komt, zal de provincie het initiatief financieel en logistiek steunen. Voor het beheer interesseren zich de KU Leuven en twee vzw's die rond de figuur van de dichter actief zijn. Het gaat om het Anton van Wilderodegenootschap uit Alsemberg en de Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode uit Schoten.

De archivaris die de provincie aanduidde, komt uit de familie van Anton van Wilderode. "Enige discretie is vereist. Veel documenten zijn van privé-aard. Daarom is het beter dat de familie ze eerst ziet, waarna ze kan beslissen of ze voor publicatie vatbaar zijn of niet", besluit Van Der Meiren.

De archivaris begint haar werk in januari. Raakt ze binnen de zes maanden niet klaar met haar werk, dan kan haar opdracht worden verlengd.

Nu in het nieuws