Heffing op kopieën al goed voor 800 miljoen

De begin 1998 ingevoerde heffingen op kopieën zijn een succes. Reprobel, de vennootschap die instaat voor de heffing van auteursrechten, heeft inmiddels ruim 800 miljoen frank vergaard. Voor dit jaar alleen al kwam er (tot november) in totaal 526 miljoen frank binnen. In het voorjaar zou het geld uitgekeerd worden onder uitgevers en auteurs. Een akkoord over de verdeelsleutel laat echter op zich wachten. Professor Roger Blanpain, voorzitter van de Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) en waarnemend lid van de raad van bestuur van Reprobel, dreigt er mee naar het Arbitragehof te stappen om vervroegd een uitkering te krijgen. Blanpain: "Reprobel doet puik werk, maar de auteurs en uitgevers worden ongeduldig."

Dirk Billion

BR>Volgens schattingen worden er in ons land jaarlijks 16 miljard kopieën gemaakt. Daarvan zou 8,3 procent uit auteursrechtelijk beschermde boeken, kranten of tijdschriften komen. Auteurs en uitgevers zouden hierdoor jaarlijks minstens 930 miljoen frank misslaan. Begin 1998 werd daarom in België een nieuwe wet op auteursrechten van kracht. Reprobel mag de rechten op beschermde werken opeisen, ontvangen en herverdelen tussen auteurs en uitgevers. Het opeisen en ontvangen blijkt een succes.

Het nieuwe recht is geen nieuwe belasting of taks. Het geïnde geld - sommige bronnen spreken van 825 miljoen eind november en er komt elke maand bij - verdeelt Reprobel tussen een auteurs- en een uitgeverscollege. De verdeelsleutel is echter nog niet bekend en daar zou het schoentje wel eens kunnen wringen. Een deadline die in oktober of november lag, is een half jaar verschoven. "Laten we van die 600 miljoen uitgaan. Reprobel heeft als opdracht het geïnde geld door te storten aan wie het toebehoort. Dat zijn, volgens de auteurswet, de auteurs en de uitgevers, ieder voor de helft. Dan krijgen het uitgevers- en het auteurscollege elk zo'n 300 miljoen," rekent Blanpain. Die beide colleges verdelen de vergoedingen op hun beurt tussen de aangesloten beheersvennootschappen. In het auteurscollege zitten onder andere schrijvers, componisten, auteurs van visuele kunsten, drama-auteurs, journalisten en auteurs van educatieve en wetenschappelijke publicaties. "Wat die uiteindelijke verdeling betreft zitten we nog nergens. Iedereen heeft zijn eisen op tafel gelegd." Blanpains vereniging VEWA telt 1.600 leden en eist tachtig procent van som die voor de auteurs bestemd is. "Ik wil benadrukken dat Reprobel uitstekend werk heeft verricht, maar nu iedereen zijn eisen op tafel legt is het moeilijk een basisakkoord te bereiken. We weten immers niet wat er juist gekopieerd wordt. Een studie om dat uit te vissen, houden we niet tegen maar dat kost opnieuw twee jaar. Uit bepaalde bestaande studies kan je al afleiden dat tachtig procent van het aantal kopieën uit educatief en wetenschappelijk werk komt. Dat is nu eenmaal zo. Maar natuurlijk zijn we bereid te onderhandelen. Reprobel wenst niets liever dan het geld uit te keren."

Nu in het nieuws