Digitale röntgenfoto rukt op

De digitale röntgenfoto is aan een wereldwijde doorbraak bezig. En dat is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van Agfa-Gevaert. Naast foto en drukvoorbereiding is de medische beeldvorming namelijk de derde poot van het concern. Deze activiteit levert zowat 30% op van de omzet van de groep en 37% van de totale winst. De tijd dat een patiënt na een röntgenonderzoek met de foto onder de arm huiswaarts stapt, is weldra voorbij. Dat komt onder meer door de opmars van het patiëntendossier. Behalve een chronologie van iemands gezondheidstoestand hoort daar ook beeldmateriaal bij.

Koen Lambrecht

BR>Het is de bedoeling dat dit dossier op een handige manier bewaard blijft, zodat het vlot kan geconsulteerd worden en desgevallend ook kan worden doorgestuurd naar een ander ziekenhuis. Digitalisering is derhalve het toverwoord. De klassieke röntgenfoto is steeds een belangrijk onderdeel van Agfa's activiteiten geweest en tot op vandaag is dat nog steeds het geval. Zestig procent van alle röntgendiagnoses verloopt nog op die manier. Toch heeft de beeldverwerkingsgroep de voorbije tien jaar sterk geïnvesteerd in nieuwe (digitale) producten. Daar plukt ze nu de vruchten van.

Alternatieven

Röntgenstralen blijven een belangrijk middel om het inwendige van het lichaam te verkennen. Het resultaat van de doorlichting wordt heden ten dage nog vaak op film vastgelegd, maar er zijn intussen digitale alternatieven ontwikkeld. Met CR

(computer radiology)

wordt het beeld vastgelegd op een opslagfosforscherm en vervolgens via een speciaal apparaat weergegeven op een computerscherm. In tegenstelling tot de CR-technologie is de de superieure, maar heel dure DR

(direct radiology)

nog niet op de markt. Bij die technologie wordt het röntgenbeeld rechtstreeks gedigitaliseerd. Agfa heeft intussen wel de CR-technologie dermate verbeterd dat de DR-kwaliteit benaderd wordt. Indirect laat dit toe de röngenstraling te verlagen, wat dat weer de patiënt ten goede komt.

Verwerkt

Welke onderzoeksmethode ook wordt gebruikt (röntgen, scanner, echografie, magnetische resonantie), al deze beeldgegevens moeten ook verwerkt worden. Zo kunnen zij worden afgedrukt, op scherm bekeken, maar ook gearchiveerd of doorgestuurd via een intranet of het internet. Onder de naam IMPAX ontwikkelde Agfa hiervoor een zogenaamd PACS-systeem

(picture archiving and communication system)

. De beeldgroep is al sinds het einde van de jaren '80 in dit vlak actief en op die manier al aan zijn vierde generatie software toe. Er zijn verschillende versies op de markt, zowel voor privé-praktijken, kleine als grote ziekenhuizen.

In de VS zijn PACS-systemen al sterk in opmars. België daarentegen heeft helemaal geen traditie op gebied van archivering van röntgenfoto's. De doorbraak van PACS-systemen zou daardoor langer op zich kunnen laten wachten. Toch wordt de ziekenhuiswereld stilaan wakker. Zo schafte Virga Jesse in Hasselt onlangs een dergelijk systeem aan.

Nu in het nieuws