Samenwerking Lernout & Hauspie en stad Gent

Lernout & Hauspie Speech Products heeft meegedeeld dat het bedrijf en het Gentse stadsbestuur van plan zijn samen te werken aan de introductie van L&H spraak- en taaltechnologie in het Gentse computernetwerk. De Gentse openbare diensten zouden L&H-technologie gebruiken om de burger een completere dienstverlening te bieden. Vooreerst kan de invoering van L&H-producten de Gentse ambtenarenhulp bieden voor de uitoefening van hun werk, verder kan men vanaf nu zorgen voor een permanente dienstverlening.

D.Vy

BR>Zo kan er bijvoorbeeld informatie worden verstrekt aan personen die buiten de kantooruren contact opnemen met de stedelijke diensten. Verder kondigde het Ieperse bedrijf ook verbeteringen aan haar Voice Express-spraaksoftware aan. Een van de nieuwigheden is ondermeer ondersteuning voor Linux. Lernout & Hauspie ontwikkelde ook een nieuwe techniek waardoor het mogelijk wordt om aarzelingen zoals 'aah' en 'um' uit teksten weg te laten. Die techniek werd op de Comdex-vakbeurs voorgesteld en raakte niet in de war door de 'aah's en 'ummms' van de spreker.

Nu in het nieuws