Provinciale veiligheidscel vangt millenniumbug op

De voltallige Oost-Vlaamse provinciale veiligheidscel, het coördinatiecentrum dat bij rampen optreedt, zal op oudejaarsavond stand-by zijn in het provinciehuis. Bij zware problemen in de millenniumnacht zal het centrum de acties coördineren en op elkaar afstemmen. Er is een parallel communicatiesysteem opgezet, voor het geval de stroom uitvalt. In uiterste nood kan een motoragent van de militaire politie berichten ronddragen naar de diverse hulpposten in de provincie. "Dit is geen paniekvoetbal. Wij doen normaal", zei gouverneur Herman Balthazar donderdag op een persconferentie.

Hans De Ruyck

BR>"We willen gewoon alle risico's uitsluiten en preventief denken, zodat we voorbereid zijn als er toch iets zou misgaan." Hij hoopt dat alle voorzorgsmaatregelen overbodig zullen zijn. "In de vitale sectoren, zoals elektriciteit, gas, water en telecommunicatie zijn de prognoses goed. Ook in de ziekenhuizen lijkt de situatie onder controle." Met de twintig Seveso-bedrijven in Oost-Vlaanderen (bedrijven waarin de kans op een ramp reëel is als er iets misgaat) en de kerncentrale van Doel zijn contacten gelegd. "In bijna alle grote bedrijven is een beleidscel aanwezig om de overgang zo rimpelloos mogelijk te laten verlopen. De paraatheid van de KMO's is veel moeilijker in te schatten", aldus de gouverneur.

Het provinciaal coördinatiecentrum (CC-PROV in vaktermen) staat in contact met de centrumgemeenten van de zes brandweerzones. Dat zijn Sint-Niklaas, Dendermonde, Aalst, Gent, Oudenaarde en Eeklo. "Wij geven de informatie van de federale overheid aan hen door", zet veiligheidschef Luc Bauwens uiteen. "Zij moeten aan ons zeggen waar het bij hen misloopt. We hebben aan elke gemeente gevraagd een meldpunt op te richten. Tot nu toe hebben 40 van de 65 dat gedaan."

Het CC-PROV zal al om 17u op post staan. "Op dat moment weten we of zich aan de andere kant van de wereld, waar het dan al nieuwjaar is, problemen hebben voorgedaan. Is dat zo, dan nemen we bijkomende voorzorgsmaatregelen. Heel belangrijk bij dat alles is de reactie van de bevolking. Wat gaan mensen doen wanneer ze horen dat in Australië allerlei doemscenario's werkelijkheid zijn geworden", vraagt Bauwens zich af.

Aan communicatiesystemen zal het niet ontbreken. Naast fax en telefoon, kan het CC-PROV een beroep doen op Regetel, een privaat communicatienetwerk dat losstaat van Belgacom, dat wel eens met overbelasting te kampen kan krijgen.

Het centrum beschikt ook over een radiopost van het leger. Via het Geografisch Informatie Systeem (GIS) weet de veiligheidscel van elke straat hoeveel mensen er wonen, wat de situatie ter plekke is, enzovoort. De communicatiestructuur is uitgetest en op enkele schoonheidsfoutjes na verliep alles feilloos.

Nu in het nieuws