Staatsveiligheid onderzoekt zelfmoordplannen sekteleden

De Staatsveiligheid heeft onderzocht of de overgang naar het jaar 2000 voor sommige sekten de aanleiding kan zijn om collectief zelfmoord te plegen of andere gewelddadige activiteiten te stellen. De bevindingen zijn gebundeld in een rapport en overgemaakt aan minister van Justitie Marc Verwilghen en aan zijn collega van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne. Deze laatste liet weten indien nodig maatregelen te zullen nemen.

BR>Of bepaalde secten ook effectief plannen hebben om aan zelfvernietiging te doen is niet duidelijk. De Brusselse onderzoeksrechter Bruno Bulthé voerde in '97 een gerechtelijk onderzoek naar de activiteiten van de orde van de Zonnetempel. Hij wilde nagaan of de sekte plannen had voor zelfmoordacties. Dat was niet eenvoudig, bij gebrek aan wettelijke voorschriften.

Nu in het nieuws