Wandeltrips: stap de eindejaarskater weg

Een beetje moe van al die eindejaarsdrukte en nood aan een frisse neus? Nét over de taalgrens biedt de natuur nog rust en stilte om weer op adem te komen. Enkele tips...

'Fantastische' wandelingen

Het landschap en de wegeninfrastructuur ten zuiden van Zichen-Zussen-Bolder, nét over de taalgrens, hebben sinds kort een gedaantewisseling ondergaan: de mergelontginning voor de cementindustrie heeft dit gebied volledig hertekend. Eigenlijk niets nieuws onder de zon want op het vlak van ontginning en menselijke bedrijvigheid heeft de vallei van de Jeker al een hele geschiedenis achter de rug.

Werktuigen gemaakt van harde silexsteen getuigen van menselijke aanwezigheid miljoenen jaren geleden. Later wordt deze silexsteen door molens op de Jeker vermalen om als bouwmateriaal te dienen. Niet verwonderlijk dat deze silex het uitgelezen materiaal werd voor heel wat bouwwerken in de buurt.

'Le Moulin du Broukay', een vroegere molen van silexstenen, profileert zich steeds meer als een toeristisch centrum dat het landschap wil beschermen en ook informatie wil bieden over vroegere tijden. De 'archéo-espace', een gereconstrueerde grot, geeft een idee van de levenswijze van de voorhistorische mens en zijn muurschilderingen en ook worden er didactische activiteiten georganiseerd rond de 'cromlech', een cirkel van megalithische stenen.

Een brochure van een achttal wandelingen is een goede gids om deze streek te verkennen.

Niet verwonderlijk dat deze 'steen-rijke' streek tot de verbeelding sprak van Robert Garcet, een kunstenaar-beeldhouwer, die na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog, een symbool wilde creëren van heropbouw en vrede. Zijn Toren, volledig opgetrokken in silex, is een symbolische voorstelling geworden van de mensheid die enkel kan ontsnappen aan de ondergang door gevolg te geven aan de twee krachtlijnen die, links en rechts van de hoofdingang, in de steen gegraveerd staan: 'Liberté, Egalité, Fraternité - aimer, penser, créer'.

De vier gevleugelde cherubijnen uit de apocalyps, boven op de Toren, zijn een concreet teken van deze hoop: klaar om op te stijgen zullen zij de boodschap van liefde en hoop over de aarde verspreiden.

Dit uitermate indrukwekkende kader werd uitgekozen voor de oprichting van het Europees Tentoonstellingscentrum voor Fantastische Kunst. Tot eind april 2001 stellen 25 internationale kunstenaars hun fantastische creaties tentoon in het park van de Toren waarbij ook de Toren en het dakplatform toegankelijk zijn. Een niet te missen gelegenheid voor een prachtig vergezicht over de streek!

De Toren van Broukay: 4690 Eben-Emael, 04/286.92.70, fax 04/286.92.75.

Ingetogen wandelingen

Een boeiend vertrek- en eindpunt van een verfrissende wandeling is de cisterciënzerabdij van Val Dieu bij Aubel, in het glooiende landschap van het Land van Herve.

In 1203 verkreeg de monnikengemeenschap van de abdij Hocht, bij Maastricht, landerijen in de vallei van de Berwinne, bij het dorpje Warsage. Ver van andere menselijke aanwezigheid maar met voldoende mogelijkheid voor het aanleggen van waterbekkens en visvijvers om te kunnen verzaken aan vlees van viervoeters groeit deze abdij uit tot een welvarende gemeenschap.

De abdij kent een bewogen geschiedenis, trotseert vele tegenslagen maar staat sinds 1921, samen met haar landschappelijke omgeving, onder monumentenzorg. In 1946 wordt de abdijkerk verheven tot de rang van 'basilica minor'.

Een bord tegenover de ingang van de abdij geeft een overzicht van verschillende bewegwijzerde wandelingen die in deze prachtige omgeving gemaakt kunnen worden.

De abdij van Val Dieu, Aubel, 087/68.73.81. Casse-Croûte van de abdij van Val Dieu, Aubel (cafetaria), 087/68.76.20.

Natuurwandeling

Voor een échte natuurwandeling is er natuurlijk altijd de ongerepte schoonheid van de Hoge Venen, met, in dit seizoen, de kans op elders afwezige sneeuw.

Voor zondagswandelaars vertrekt er vanaf de parking van het Natuurcentrum, op enkele kilometers van het 'Signal de Botrange', een didactisch wandelpad van ongeveer 5 kilometer dat de wandelaar, via verklarende panelen, uitleg verschaft bij de fauna en flora van het veenlandschap.

Meer geoefende wandelaars kunnen met goed kaartmateriaal een verkenning maken van het ruimere gebied, mits het reglement van dit natuurreservaat in acht wordt genomen.

Tot 2 januari organiseert het Natuurcentrum tevens een kerstmarkt waar artiesten en ambachtslieden uit de streek hun kunstvoorwerpen en natuurprodukten te koop aanbieden.

En een warme kop chocolade rond de gezellige open haard van het Natuurcentrum blijft natuurlijk een heerlijke afsluiting van een winterwandeling.

Natuurcentrum Botrange (gesloten op 1/1/01), 4950 Robertville, 080/44.03.00, fax 080/44.44.29.

Nu in het nieuws