Spinoy reist naar 15de eeuw

Het Mechelse stadsbestuur en de vzw Karel V hebben vrijdag in het kader van het prestigieuze Keizer Karel-jaar een archieftentoonstelling geopend in het cultureel centrum Spinoy. De bezoekers krijgen er aan de hand van waardevolle historische documenten uit het Algemeen Rijksarchief en het Mechelse Stadsarchief een beeld uit de periode 1477 tot 1515.

BR>"Het idee voor deze tentoonstelling is gegroeid uit het boek van historicus Paul Morren", vertelt hoofdstadsarchivaris Henri Installé. De tentoonstelling draagt dan ook de titel van het boek,

Van de dood van Karel de Stoute tot de troonsbestijging van aartshertog Karel (1477-1515)

.

Paul Morren is ere-rijksinspecteur geschiedenis in het gemeenschapsonderwijs. Onder zijn leerlingen kende hij onder meer huidig burgemeester Geert Bervoets, die de tentoonstelling vrijdag mee opende.

"Deze tentoonstelling is een uitvergroting van de kleinere tentoonstelling die het Algemeen Rijksarchief twee jaar geleden al in Brussel hield naar aanleiding van de publicatie van het boek. Het rijke stadsarchief van Mechelen heeft de tentoonstelling kunnen uitbreiden met enkele Mechelse oorkonden", vertelt een trotse stadsarchivaris.

Auteur Paul Morren wilde een handboek voor leraars maken om het geschiedenisonderricht op te luisteren met reproducties van authentieke documenten. "Om ze toegankelijk te maken heb ik de oorspronkelijke Franse en Latijnse teksten vertaald naar een vlot leesbaar Nederlands", zegt Paul Morren.

Didactisch

Het monnikenwerk van de auteur heeft nogal wat aandacht gekregen omdat het is gedrukt onder de auspiciën van het Algemeen Rijksarchief. Met het boek als model is de tentoonstelling dus onvermijdelijk ook didactisch van opzet.

Op de eerste verdieping van het cultureel centrum krijgt de bezoeker aan de hand van oude landkaarten, handgeschreven oorkonden, charters met prachtige zegels en meer dan 200 aquarellen een beeld van het rijk van Keizer Karel. Uiteraard treedt vooral Mechelen op het voorplan. "Niet alleen omdat de tentoonstelling in Mechelen staat, maar vooral ook omdat Keizer Karel een speciale band had met deze stad. Hij groeide er op en bleef in geen enkele stad zo lang onafgebroken als in Mechelen", weet Paul Morren.

De tentoonstelling richt zich tot iedereen met een brede interesse voor de vijftiende eeuw of voor de geschiedenis van de stad aan de Dijle. De tentoonstelling loopt nog tot 16 januari 2000 in het CC Spinoy, Minderbroedersgang 5 in Mechelen. Ze is alle dagen, behalve maandag, open vanaf 10 tot 16u.

Nu in het nieuws