Vroege vogels minder slim dan nachtuilen

De kwieke types die hooghartig neerkijken op diegenen die pas laat in de ochtend uit hun bed rollen en hen vervolgens hoofdschuddend meedelen dat zij er al een dagtaak op hebben zitten, moeten voortaan uitkijken. Onderzoek heeft uitgewezen dat ochtendtypes minder slim zijn dan avondmensen. Richard Roberts van de Universiteit van Sydney en Patrick Kyllonen van een onderzoekscentrum van de Amerikaanse luchtmacht in Texas deden onderzoek naar de verschillen tussen mensen wier biologische klok hen noopt uit te slapen en anderen die het liefst vroeg uit de veren zijn.

BR>Er was al eerder gekeken naar andere verschillen tussen deze twee types, maar naar een mogelijk verschil in intelligentie was nooit eerder onderzoek gedaan. Het nieuwe onderzoek onder enkele honderden Amerikaanse luchtmachtrekruten vond dat avondmensen aanzienlijk intelligenter zijn. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Personality and Individual Differences. Psycholoog Martin van de Universiteit van Middlesex zei dat het verschil in slaappatronen zijn wortels kan hebben in de evolutie. ,,De slimsten gebruikten de nachtelijke uren. Zij die niets met de nacht konden, gingen maar slapen. Het is de uil tegenover de leeuwerik. De eerste blijft laat op en is wijs, de tweede gaat vroeg slapen en is een beetje lichtzinnig''.