Duitse bos herstelt geleidelijk

De toestand van de Duitse bossen verbetert zich geleidelijk. Momenteel is 22 procent van de bomen beschadigd, ten opzichte van 25 procent begin jaren negentig. De verbetering is vooral toe te schrijven aan een verlaagde uitstoot van stikstof en zwavel. Dit is echter geen reden de alarmtoestand omtrent het bos op te heffen. Een wezenlijke verlaging van het aantal beschadigde bomen is pas mogelijk als de uitstoot van schadelijke stoffen internationaal wordt aangepakt.

BR>