"Voetbalclubs hebben eigen graf gegraven"

Print
GENK - De Belgische eersteklasseclubs dragen een schuldenlast die geschat wordt op 1,3 miljard. Volgens professor Stefan Kesenne, docent economie en gespecialiseerd in de zakelijke aspecten van sport, is deze schuldenberg niet het gevolg van het arrest Bosman ('95) of van het Vlaams decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar ('97), zoals de clubs graag doen geloven, maar wel van hun eigen amateuristisch sportmanagement.
BR>"Ik weet dat er geen eensgezindheid bestaat over de oorzaken van de slechte financiële positie waarin professionele sportclubs verkeren, maar mijn analyse is dat de afschaffing van het transfersysteem er niets mee te maken heeft. Meer nog, clubs die beweren dat een goede jeugdopleiding niet meer rendeert, zitten volledig fout. Wie aan jeugdopleiding doet, plukt daar de vruchten van. Zeker weten."
Volgens Kesenne dateren de financiële zorgen van sportclubs niet van 1995 of '97, maar van veel vroeger. "Het amateurisme van het sportmanagement, gekenmerkt door te veel emotie en te weinig rede, is een oud zeer. Idem dito voor de geslotenheid en de geheimdoenerij rond de clubfinanciën.
Het Bosman-arrest heeft de clubs hooguit een aantal tijdelijke overgangsproblemen bezorgd. De advocaten van Bosman hebben daar niet op aangestuurd, maar de rechters - het gesjoemel van de clubs beu - wilden van geen overgangsperiode weten.
De sterke stijging van de spelerslonen na het Bosman-arrest en de daarmee gepaard gaande financiële problemen voor de clubs zijn te wijten aan de kortzichtigheid van het clubmanagement. Verder heeft het Bosman-arrest de monopolisering van de spelersmarkt en het nationaal protectionisme afgebroken dat het Belgisch voetbal in het verleden boven zijn stand deed leven."
Volgens Kesenne moet de tering nu naar de nering gezet worden, zoals dat in alle andere economische sectoren is moeten gebeuren in een globale economie.
"De geschiedenis zal het Bosman-arrest beoordelen als een zegen voor de sport in Europa, en niet als een gesel."

.

Nu in het nieuws