Doek valt waarschijnlijk vrijdag voor Continental Printing

Continental Printing (CP) gaat waarschijnlijk vrijdag de boeken neerleggen bij de rechtbank van koophandel. Mogelijk wordt dan nog dezelfde dag het faillissement uitgesproken.

BR>De "commissaris in opschorting", de man die het concordaat van CP begeleidt, Guy Vanhoucke, bracht het personeel en de vakbonden woensdag op de hoogte van het voornemen van de raad van bestuur om vrijdag de boeken neer te leggen.

Het personeel reageerde met groot ongenoegen op de jongste ontwikkelingen rond de groep. "De werknemers zijn ontevreden over de gebrekkige -lees: onbestaande- communicatie naar de werknemers en hun organisaties", stellen de vakbonden. Het personeel is wel ingegaan op de vraag van Vanhoucke om voort te werken, minstens tot het faillissement is uitgesproken, op voorwaarde dat de betaling van de lonen over november en de eerste dagen van december wordt gegarandeerd.

De bonden nemen verder "met ongeloof kennis van de financiële toestand van het bedrijf, zeker geplaatst tegenover de informatie ontvangen in de ondernemingsraden."

De groep had op de balans over 1998 een eigen vermogen staan van 1,3 miljard frank. Het onderzoek van KPMG wees uit dat de financiële toestand veel slechter was dan was verwacht. De accountants troffen een negatief vermogen aan van 618 miljoen.

De CP-groep bestaat uit 17 bedrijven, 15 in Vlaanderen en twee in Wallonie, met in totaal ongeveer 700 werknemers. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat Concentra het bedrijf, of delen ervan, na het faillissement alsnog overneemt.

Nu in het nieuws