Dokters KUL en RUG delen anti-dierproevenprijs

De Anti Proefdieren Mishandeling Aktie (APMA) heeft - voor de vierde keer - haar jaarlijkse prijs voor de vervanging van dierproeven ex aequo uitgereikt aan dokters Peter Hoet, Jan Vierendeels en Kris Riemslagh. Veelbelovend daarbij is volgens APMA dat tegenwoordig alle grote universiteiten van het land deelnemen aan de prijs ter waarde van 300.000 frank.

BR>Peter Hoet (KULeuven) krijgt de prijs voor zijn ontwikkeling van in-vitromethodes waarbij hij gebruik maakt van humaan longweefsel. "Dat wordt verkregen, op een ethisch aanvaardbare wijze, van patiënten die een chirurgische ingreep ondergingen. De aldus ontwikkelde techniek toont aan dat dit een uitermate geschikt alternatief biedt voor experimenten op dieren en dierorganen", luidt de motivatie van APMA.

Het team van Jan Vierendeels en Kris Riemslagh (RUGent) werd 'uitverkoren' voor de ontwikkeling van een computermodel van het linkerhart. "De dierproeven kunnen aldus door proeven met het computermodel worden vervangen", geeft APMA onder meer mee.

"De uitreiking van de APMA-prijs aan een wetenschapper en een wetenschapsteam van Vlaamse onderzoekers wijst eveneens op een steeds toenemende bewustwording in wetenschapskringen dat ook het dier een levend en lijdend voorwerp is", besluit de Anti Proefdieren Mishandeling Aktie.

Nu in het nieuws