Nederlandse operatoren allen op 1800-frequentie

De grootste mobilofoon-aanbieders in Nederland, KPN Telecom en Libertel, kregen de toelating om de 1800-frequentie te gebruiken. Vanaf februari mogen de twee dus, naast het 900-netwerk dat ze al hebben, een nieuw 1800-net uitbouwen. Dat besloot het ministerie van transport woensdagavond. In de licentie de de twee al in februari 1998 kregen, was vastgelegd dat ze minstens twee jaar moesten wachten voor ze ook gsm-diensten op een (kwalitatief beter) 1800-net konden aanbieden. Eerst moest er voldoende concurrentie zijn, en moesten die nieuwkomers op de gsm-markt genoeg kansen krijgen om een marktaandeel uit te bouwen. De overheid behield zich het recht voor om die periode met één jaar te verlengen, maar besloot nu dat met Dutchtone, Telfort en Ben voldoende concurrentie is op de mobiele telefoonmarkt. En dat de twee grootsten dus niet langer hoeven te wachten. De nieuwe marktspelers gebruiken de 1800-frequenties al. In België is de derde operator, KPN Orange, voorlopig de enige met een 1800-netwerk.
BR>
Nu in het nieuws