Kunstenaars zetten rondetafel op rond beter sociaal statuut

Print
In Antwerpen is zaterdag de eerste zogenaamde 'rondetafel van kunstenaars' georganiseerd. Die bijeenkomst kaderde in het onderzoek over het sociaal en fiscaal statuut van de kunstenaar dat in opdracht van de federale regering wordt gevoerd door drie uiniversiteitsprofessoren. Dat onderzoek moet in april 2000 uitmonden in concrete voorstellen ter verbetering ervan. De komende weken vinden in nog andere Belgische steden dergelijke rondetafels plaats.
BR>Het initatief gaat uit van het Nationaal Kunstenaarsplatform waarvan de medewerking in elke fase van het onderzoek uitdrukkelijk werd gegarandeerd. Tegelijk met de rondetafels organiseerde het platform ook een enquête met de bedoeling kwantitatieve en kwalitatieve gegevens te bekomen van de socio-economische situatie van de kunstenaars.
Aan de eerste rondetafel in Antwerpen namen zaterdag zo'n zeventig kunstenaars uit alle disciplines deel. In vier verschillende werkgroepen maakten zij hun meningen, wensen, ervaringen en voorstellen bekend omtrent hun statuut. Problemen die aan de orde kwamen, waren onder meer het afwisselen en/of cumuleren van artistieke en niet-artistieke activiteiten, de vraag of arstitieke activiteit profit of non-profit is, de vorming en informatie van kunstenaars, de vertegenwoordiging en de belangenverdediging van kunstenaars, de arbeids- en contractuele relaties tijdens de uitoefening van een kunstdiscipline en de sociale bescherming.
Na Antwerpen worden nog rondetafels georganiseerd in Seraing (4 december), Brussel (5 december) en Gent (12 december).
Nu in het nieuws