Haven vindt haar tweede adem

AntwerpenDe Antwerpse haven is - na een zeer moeizaam jaarbegin - haar tweede adem aan het vinden. Het recordjaar 1998 zal niet worden geëvenaard, maar de trafiekcijfers van september en (officieus) ook van oktober vertonen een kentering ten goede.

Roger Van Houtte

BR>Dat was dinsdagavond te vernemen tijdens de havencommissie van de Antwerpse gemeenteraad. Eddy Bruyninckx, afgevaardigde bestuurder van het autonoom havenbedrijf, kon meedelen dat de voorlopige cijfers van oktober terug een trafiek geven van meer dan 10 miljoen ton.

De verbeterde cijfers zijn nog steeds toe te schrijven aan het containerverkeer. Op jaarbasis gaat de Antwerpse haven naar een containergroei van 9 tot 10 procent.

Voorlopig zijn alleen de cijfers tot en met september officieel. Daaruit blijkt dat de totale trafiek voor de eerste negen maanden van het jaar op 85,2 miljoen ton ligt. Dat is nog steeds 5,4 procent minder dan in het recordjaar 1998. Het massagoed haalt een trafiekcijfer van 41,3 miljoen ton (- 7,5 procent), terwijl de daling bij het stukgoed beperkt wordt tot 3,4 procent. Die beperking is te danken aan het containerverkeer (28,4 miljoen ton of 7,1 procent meer). Het conventionele stukgoed zit nog steeds in een diep dal met een achteruitgang van 22,3 procent.

De algemene kentering zorgt voor een gematigd optimisme in het havenbedrijf. Voorzichtig optimistisch is havenschepen Leo Delwaide ook over de belangrijke havendossiers (Scheldeverdieping, IJzeren Rijn). Hij heeft vastgesteld dat de overheid - ook de federale - die dossiers prioritair acht. Het is ooit anders geweest.

In de commissie waren nog vragen over de beheersovereenkomst over het Eilandje. Filip Dewinter (Vlaams Blok) heeft de indruk dat de haven opdraait voor een taak van de stad. Schepen Delwaide was het daar niet mee eens en zei dat de overeenkomst de haven toelaat om zijn eigendommen te valoriseren. De schepen noemde ook de toekenning van het watercontract aan de firma De Wit een beslissing die niet anders kon zijn, gezien de wet op de overheidsopdrachten. Eddy Bruyninckx deelde mee dat er momenteel met deze firma besprekingen bezig zijn om personeel van Flandria over te nemen.

Nu in het nieuws