Amerikanen dromen van 'cyber-oorlog'

Het Amerikaanse leger heeft er tijdens de oorlog tegen Servië serieus over gedacht de eerste

cyber-war

te voeren. Daarbij zouden de belangrijkste computernetwerken van het land zijn lamgelegd. Geen enkele trein zou nog rijden, geen enkele sluis nog werken, geen enkel vliegtuig nog opstijgen.

Roger Huisman

BR>De plannen werden opgeborgen omdat de Amerikanen vreesden dat ze hierdoor oorlogsmisdaden zouden begaan. Het Pentagon was ook bang zijn technologische voorsprong te verliezen. Bovendien is het computernetwerk van de Joegoslavische regering zo weinig gesofisticeerd, dat het minder kwetsbaar is voor een cyber-aanval.

Is het niet de droom van ieder rechtgeaard militair: oorlogje voeren zonder dat er slachtoffers vallen, met alleen een computermuis en -klavier als wapen? Volgens militaire computerspecialisten zullen luchtaanvallen en de inzet van grondtroepen straks worden aangevuld met gesofisticeerde hacker-eenheden, jongens die kunnen inbreken in vijandelijke computernetwerken, waardoor niet alleen watertoevoer of elektriciteit, maar ook financiële netwerken in mekaar storten.

Logische bommen

Er zitten nog meer wapens in dit cyber-arsenaal. De Amerikanen kunnen beelden op vijandelijke schermen projecteren, ze beschikken over 'logische bommen' om netwerken in de soep te laten draaien en over snel groeiende wormvirussen die een netwerk kunnen verlammen.

Volgens sommige experts wedijveren de VS en Rusland om als eerste een 'logische bom' te ontwikkelen die stiekem in een computernetwerk kan worden gesmokkeld en naar believen geactiveerd. Het Pentagon vreest dat Rusland, China, Irak of Libië wormvirussen ontwikkelen die alle financiële transacties onmogelijk maken, computernetwerken verlammen en zelfs wapensystemen kunnen beïnvloeden.

NAVO-bevelhebber Wesley Clark zei onlangs dat de NAVO de Servische leider Milosevic beter "elektronisch had kunnen isoleren" en misschien op de knieën dwingen zonder een verwoestende bommencampagne. Volgens (voorzichtige) NAVO-schattingen vielen dit voorjaar bij de acties tegen Servië 1.500 burgerdoden.

In mei vaardigde het Pentagon een handleiding van 50 bladzijden uit over juridische aspecten van de cyber-war. Hoewel niet duidelijk is of 'informatie operaties' wettelijk als wapens kunnen worden beschouwd, geldt de klassieke oorlogswetgeving ook voor militaire cyber-aanvallen. Daarom zouden virussen of logische bommen op burgerlijke doelwitten als een oorlogsmisdaad kunnen worden beschouwd. Dit was één van de redenen om de bankrekeningen van Milosevic niet te bevriezen.

"Het zou mogelijk zijn met computermanipulaties een vijandelijk staatshoofd zijn troepen te laten meedelen dat een wapenstilstand of staakt-het-vuren is bereikt. Als dit valse informatie is, zou dit ook een oorlogsmisdaad zijn", vroeg het Pentagon zich af.

Maar wat is een oorlogsmisdaad? Binnendringen in het netwerk van een Servische bank of een intense bommencampagne met burgerslachtoffers?

Schoner

Een cyber-aanval mag dan een 'schonere' manier van oorlogje voeren zijn, dat is slechts schijn. Als je de computernetwerken van communicatie, vervoer of energie uitschakelt, kan dit enorme en vernietigende gevolgen, ook voor de burgerbevolking, met zich mee brengen. En wat met onbedoelde gevolgen van een cyber-aanval, zoals het openen van de sluisdeuren van een dam of het laten ontsnappen van radio-activiteit uit een ontredderde kerncentrale?

Nu in het nieuws