BWB lonkt naar miljoenensubsidies

Wielerbond voert eindelijk intentie beleidsplan 1998-2002 uit

André Putzeijs

BR>

BRUSSEL -

De Belgische Wielrijdersbond heeft beslist om een juridische werkgroep op te richten die moet onderzoeken hoe de tot vandaag unitair gebleven BWB kan worden opgeplist in twee federaties die zullen werken onder een koepel.

In Franstalig België is hierover nogal wat te doen en wordt zwart op wit geprotesteerd tegen

la fin du cyclisme unitaire belge

en tegen het feit dat

politiek Vlaanderen wil gebruikmaken van de wielersport

.

Dat is merkwaardig, want deze bestuursbeslissing van de BWB is helemaal niet nieuw en heeft totaal niets - zoals men in Wallonië ten onrechte wil doen geloven - te maken met druk vanwege minister Sauwens.

Al op 8 januari 1998 werd in deze krant uitvoerig bericht over het

Beleidsplan 1998 - 2002

dat de wielerbond toen op tafel legde. Ondervraagd naar de juiste draagwijdte van die intenties, zei sportvoorzitter Jean Bollen op 7/1/98

dat de BWB vanaf nu bereid is om de structuren aan te passen aan die van de staat, zich te schikken naar het Vlaams decreet van 1977 en dus mee in de rij te gaan staan voor een miljoenensubsidie

.

Anderhalf jaar bleef het stil rond deze plannen. Nu hebben de bondsbestuurders eindelijk het initiatief genomen om een en ander juridisch door te lichten en voor te bereiden. Dat werd in het hoofdbestuur beslist met 25 Vlaamse tegen 15 Waalse stemmen.

De reden van een bijna zekere federalisering heeft geen communautaire aanleiding. Wel een financiële.

Als de BWB een vereniging wordt met een koepel en twee aparte taalvleugels - er is dus geen sprake van het oprichten van een aparte Vlaamse en Waalse wielerbond - komt de federatie in aanmerking voor subsidies van de Vlaamse overheid. De Vlaamse Tennis Vereniging, de grootste Vlaamse sportbond, ontving in 1998 bijvoorbeeld ongeveer negen miljoen. Voor de BWB zou het kunnen gaan om het betalen van de loonkosten van vier à zes personeelsleden plus een ruggensteun van vijf à zes miljoen frank.

Omdat koken geld kost en o.a. het oprichten van minimum twee open wielerbanen per provincie flink in het BWB-kapitaal bijt, is dat geld meer dan welkom. Twintig jaar lang keerde de wielerbond die subsidies de rug toe. Net als de voetbalbond, de hockeyfederatie, de basketbalbond en de motor- en ruiterfederatie nog steeds doen. Indien de juridische werkgroep volgens schema aan de slag gaat, kan een federalisering van de BWB er voor einde 2002 komen, zoals voorzien in het anderhalf jaar geleden voorgelegd beleidsplan.

"Positieve evolutie"

BRUSSEL -

Vlaams minister van sport Johan Sauwens vindt een mogelijke splitsing van de Belgische Wielrijdersbond (KBWB)

een positieve evolutie

.

Sauwens gelooft dat een federalisering meer middelen en vooral meer (financiële) steun voor de wielersport kan opleveren. "Het zou jammer zijn moest een populaire sporttak zoals de wielersport niet van de Vlaamse middelen kunnen profiteren", zei Sauwens.

"Er is bij de splitsing van enkele andere bonden, bijvoorbeeld judo, tennis en atletiek, bewezen dat het kan", aldus Sauwens.

Vooral de link met het onderwijs is van groot belang. "We moeten meer investeren in de opleiding van onze eigen jeugd. Een voorbeeld daarvan zijn de topsportscholen, een initiatief van de Vlaamse regering", aldus de Vlaamse minister.