Meesjes met hoog loodgehalte

De eierschalen van de koolmezen in de omgeving van Union Minière in Hoboken bevatten veertig keer meer lood, dan bij hun soortgenoten op de campus van de Universiteit Antwerpen (UA) in Wilrijk. Het aantal met succes uitgebroedde eieren lag beduidend lager dan bij de Wilrijkse populatie. Deze resultaten verschenen in de vakbladen

Exotoxicology and Environmental Safety

en

Belgian Journal of Zoology

. Het onderzoeksteam van de UA onderzocht de aanwezigheid van zware metalen op de pluimen van kool- en pimpelmezen.

Sacha Van Wiele

BR>Twee mezenpopulaties werden bestudeerd: in de omgeving van de verbandingsoven Isvag in Wilrijk en in het natuurreservaat Kalmthoutse Heide. Daarnaast werden de resultaten vergeleken met een gelijkaardig onderzoek op Tenerife. De koolmezen uit de omgeving van de Isvag-oven hebben drie keer meer cadmium en koper op hun veren, dan hun soortgenoten in de Kalmthoutse Heide. Bij de pimpelmezen werden hoge waarden van cadmium en lood aangetroffen. De concentraties van cadmium lagen gemiddeld zeventien keer hoger en voor lood vier keer hoger dan in Tenerife. Volgens de onderzoekers werden wereldwijd nog nooit zo'n hoge concentraties vastgesteld.

Tijdens het onderzoek vond het team van de UA geen bewijzen van vergiftiging door zware metalen bij de dieren. Volgens UA-onderzoeker Marcel Eens kan er geen verband worden gelegd tussen de aanwezigheid van de zware metalen op de mezen en de verbrandingsoven Isvag. Hij vermoedt wel dat de bron bij het non-ferrobedrijf Union Minière ligt. Marcel Eens zegt dat de aanwezigheid van dioxines in de diertjes niet werd bekeken.

Voortplanting

Er werden wel ernstige gezondheidseffecten gevonden bij het onderzoek naar zware metalen in de eieren van de mezen. In de omgeving van Union Minière werden vijf nestkasten nauwlettend in het oog gehouden. De resultaten werden vergeleken met die van de UA. De eierschalen van de dieren uit Union Minière bevatten hoge concentraties zware metalen, zoals cadmium en lood. Het loodgehalte bij koolmezen lag veertig keer hoger dan bij de soortgenoten op de UA-campus. Deze resultaten werden ook teruggevonden in de eieren, samen met hoge gehalten van zink en koper.

"Bij de vogels van Union Minière kwamen er ernstige gevolgen voor de voortplanting uit voort", zegt onderzoeker Marcel Eens. "Veel eieren kwamen niet uit. Er was ook een afname van het aantal eieren. We gaan het onderzoek nu verder uitdiepen naar de gevolgen op het immuniteitssyteem en de spermakwaliteit. Het is niet ondenkbeeldig dat bij de omwonenden dezelfde resultaten worden gevonden. Zeker bij de mensen die in de directe omgeving van Union Minière wonen."

Nu in het nieuws