Staking chocoladebedrijf gaat onverminderd verder

HERENTALS -

De protestacties bij chocoladebedrijf Kraft Jacobs Suchard in Halle en Herentals gingen donderdag onverminderd verder. In Halle legden 1.200 arbeiders en bedienden het werk neer. In Herentals staakten alleen de bedienden. Omdat een stakingspiket hen dat verhinderde, gingen de 300 arbeiders er donderdagochtend evenmin aan het werk. Om de zaken uit te klaren, zitten directie en bonden vandaag weer rond de tafel. De sociale onrust spruit voort uit een knagende onzekerheid. De voorbije jaren sneuvelden al tientallen banen bij het concern. De aanhoudende geruchten over een mogelijke overname, verziekten het werkklimaat helemaal.

Gunter Willekens

BR>Daarom wil het gemeenschappelijk vakbondsfront een

herstructurerings-CAO

voor de komende vier jaar afdwingen. De huidige overeenkomst loopt einde december af en waarborgt een stevig sociaal vangnet bij een ontslag.

"De directie wil niet verder gaan dan een verlenging van twee jaar. Te weinig", zeggen de woordvoerders van het gezamenlijk vakbondsfront. "Als de top een beslissing neemt, dan duurt het sowieso twee jaar vooraleer die voelbaar wordt in het veld. Wij eisen werkzekerheid op langere termijn en goede loon- en arbeidsvoorwaarden. We weigeren aan het werk te gaan tot de bedrijfsleiding over de brug komt."

De arbeiders van de Herentalse vestiging toonden zich donderdag solidair met de bedienden. Toch ontstond er enige heibel op het gezamenlijke front. De arbeiders van Halle eisten dat hun Kempense collega's een krachtig signaal zouden geven en eveneens formeel in staking zouden gaan. Donderdagavond zag het er evenwel niet naar uit dat de Herentalse werknemers zover wilden gaan. "Onze confraters in Halle zitten in een luxepositie", legt de liberale vakbondssecretaris Gert Truyens uit. "In Halle bestaat er geen gebrek aan productievolume. Van herstructurering is daar weinig sprake, terwijl in Herentals tachtig werknemers de deur uitmoeten. Bovendien hebben wij in april al ons ongenoegen getoond. De gesprekken die daaruit voorvloeiden, hebben goede resultaten opgeleverd. Wij willen die nu niet in gevaar brengen door de directie de oorlog te verklaren."

De tachtig arbeidsplaatsen in Herentals verdwijnen in de loop van de komende twee jaar. Naakte ontslagen worden vermeden door de toepassing van het brugpensioen vanaf 52 jaar en een pseudo-brugpensioen vanaf 50 jaar. "Het bedrijf heeft zich bereid verklaard om voor die laatste groep bij te passen", zegt Gert Truyens. "Bovendien kunnen vrijwilligers tekenen voor een 32-urenweek in het kader van het Plan-Vande Lanotte. Ook een overschakeling van de 38-uren- naar een 37-urenweek ligt binnen de mogelijkheden."

De Kempense arbeidersverenigingen hebben alleen niet kunnen verkrijgen dat de directie onvoorwaardelijk met een overeenkomst voor vier jaar instemt. En dat steekt bij de arbeiders in Halle. Zij gaan ervan uit dat zij die kastanje uit het vuur moeten halen. In vakbondskringen leeft de overtuiging dat ze daar ook in zullen slagen. Vraag is of de arbeiders uit Herentals daarvan kunnen meegenieten. Zij zitten alvast op de reservebank, als vandaag de gesprekken tussen directie en vakbonden aanvatten.