Neanderthaler is jonger dan gedacht

De Neanderthalermens leefde nog 28.000 jaar geleden in Europa, zesduizend jaar langer dan totnogtoe werd aangenomen. Dat blijkt uit een studie die dinsdag is afgedrukt in het Amerikaanse vakblad

Proceedings of the National Academy of Sciences

. Algemeen werd gedacht dat de Neanderthaler 34.000 jaar geleden afscheid van dit deel van de wereld had genomen, om plaats te ruimen voor de Cro-Magnon. Maar door een nieuwe tijdsschatting van fossielen van Neanderthalers in de grotten van Vindija, kwamen de vorsers aan 28.000 tot 29.900 jaar.

AFP

BR>Volgens projectleider Fred Smith ondersteunt de nieuwe datering de idee dat er een genetische uitwisseling kan zijn geweest tussen de Neanderthaler en de moderne mens. Totnogtoe werd aangenomen dat dat de moderne mens zo superieur aan de Neanderthaler was, dat hij hem direct heeft verdrongen.

De twee menssoorten hebben in de duizenden jaren van samenleven in Midden-Europa genoeg tijd gehad om zich te vermengen, aldus Erik Trinkaus, antropoloog van de Universiteit van Washington. Volgens Trinkaus moeten de verschillen in gedrag en vaardigheden tussen de twee soorten klein en subtiel geweest zijn.

Nu in het nieuws