Galileo-sonde overleeft vulkaanuitbarsting

Bij haar jongste scheervlucht langs de Jupitermaan Io heeft de Galileo-sonde foto's gemaakt van een buitengewone lavastroom. Het ruimtetuig is op nauwelijks 612 km van het oppervlak van Io gescheerd. Het was de eerste nabije passage in bijna vier jaar. Io is de binnenste van de vier grote Jupitermanen. Het krachtig magnetisch veld van de reuzenplaneet accelereert geladen deeltjes tot extreme lichtsnelheden, een stralingsgebied veroorzakend dat extreem gevaarlijk is voor ruimtetuigen. Io wordt geacht het meest vulkanisch actieve hemellichaam uit ons zonnestelsel te zijn.

Belga

BR>En Galileo stuurde in die context ook spectaculaire beelden door, vijftig keren beter dan vorige foto's van Io, gemaakt door een Voyager. Uitschieter was een geweldige stroom lava uit het vulkanisch centrum dat de naam Pillan draagt. "De lava is heter dan eender welke eruptie die de laatste miljarden jaren ooit op aarde is gebeurd", zei woordvoerster Jane Platt van NASA. Wetenschappers zijn die foto's nu aan het bestuderen, teneinde meer te weten te komen over de karakteristieken van die eruptie. De onvriendelijke omgeving had maar kleine gevolgen voor de sonde. De snelste camera is slechts licht beschadigd. Foto's van de vulkanische activiteit zijn te vinden op

http://photojournal.jpl.nasa.gov

.

Nu in het nieuws