"Weinig kandidaten"

Opvolging trainer Mark Talbut

E.N.

BR>

KAPELLEN -

Manager Roger Brouwers beleefde enkele hectische weken. Als contactpersoon tussen spelers, bestuur en pers werd hij voortdurend aan de tand gevoeld, maar kon in zijn functie niet altijd het achterste van zijn tong laten zien. Ook als de definitieve opvolging van Mark Talbut ter sprake komt, houdt hij zich aan de vlakte.

"Als het nieuwe trainersduo een goede start neemt, genieten zij mogelijk het vertrouwen voor de rest van het seizoen. Er zijn enkele kandidaturen binnengekomen, maar zeker niet het aantal dat we verwachtten. De precaire situatie waarin we ons bevinden - en dan spreek ik niet alleen over het sportieve aspect - schrikt blijkbaar heel wat gegadigden af."

"Wie erbij is? Recentelijk kwamen er in de streek enkele valabele alternatieven vrij. Zonder extra middelen hebben we evenwel niet veel armslag. Bijkomende sponsoring is bijna een noodzaak om iemand te kunnen aannemen. Volgende week keert voorzitter Buchmann terug uit het buitenland en bekijken we de zaken opnieuw. Maar nogmaals: het is best mogelijk dat we met Ronny Verstrepen en Serge Geldof verdergaan. Een degelijk resultaat doet de vlam misschien in de pijp slaan en dan zijn we vertrokken."

De zaak-Sissoko kreeg ondertussen een voorlopige oplossing. De Fransman traint en speelt een maand met de B-kern. Na deze disciplinaire maatregel wordt de toestand geëvalueerd.

Nu in het nieuws